GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EBUS106 Marketing Management Ders 1 2 5.00 3.00

Lisans


İngilizce


Bu ders, özel olarak bir ticari organizasyonda ve genel olarak toplumumuzda pazarlamanın rolünü daha iyi takdir etmenize ve anlamanıza yardımcı olacaktır. Özel hedefler şunları içerir: Pazarlama teorileri, ilkeleri, stratejileri ve kavramları ve bunların nasıl uygulandığı hakkında bilginizi artırmak; Size firma içindeki pazarlama faaliyetlerini analiz etme fırsatı sağlamak; Pazarlama kavramlarını ve teorilerini gerçekçi pazarlama durumlarına uygulamanıza izin vermek.


Dr. Öğr. Üyesi Begüm Maral


1 İş pratiğinde pazarlama odaklı olmanın önemini anlar
2 Pazarlama stratejilerini oluştururken pazar koşullarını ve tüketici ihtiyaçlarını değerlendirir;
3 Çeşitli Pazarlama karması araçlarının her biriyle kullanım için bir dizi ortak stratejiyi tanımlar: ürün, fiyatlandırma, promosyon ve dağıtım;
4 Belirli pazarlama görevlerini veya durumlarını ele almak için tutarlı bir genel strateji oluşturmak için bu tür stratejilerin uygun bir karışımını önermek ve gerekçelendirmek
5 Farklı pazarlama stratejilerini uygulamak, açıklamak ve tartışmak için güncel olaylardan ve gerçek dünyadaki pazarlama durumlarından örnekler kullanır

Birinci ÖğretimYok


Ders, temel pazarlama kavramlarına, pazarlamanın organizasyondaki rolüne ve pazarlamanın toplumdaki rolüne odaklanır. Konular arasında pazar bölümlendirme, ürün geliştirme, tutundurma, dağıtım ve fiyatlandırma yer alır. Derse dahil edilecek diğer konular, dış çevre (ekonomi, politika, hükümet ve doğa gibi pazarlamayla bütünleştirici konulara odaklanacaktır), pazarlama araştırması, kültürel çeşitlilikle ilgili uluslararası/küresel pazarlama, etik, teknolojinin pazarlama üzerindeki etkisi gibi konulardır.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Basic concepts of marketing1. GİRİŞ VE TARTIŞMA Oryantasyon, Müfredat Hakkında Bilgilendirme İşletme biliminin temel kavramları ve işletmelerin/pazarlamanın ekonomideki önemi İşletmelerin Amaçları/İşlevleri -Pazarlama
2 Pazarlama Yönetimine Giriş İşletmelerde Pazarlama işlevi Pazarlamanın Organizasyonlardaki Rolü/Hedefleri “İnsanı” Anlamak: Maslow'un İhtiyaç Hiyerarşisi, Tüketici İhtiyaçlarını ve İsteklerini Anlamak
3 Pazarlama: Pazarlamayı ve Pazarlama Sürecini Tanımlamak Pazarlama Gelişimi Temel pazarlama süreci-Pazarlamayı Tanımlamak, Satış Ürün Dönemi, Satış Dönemi Tüketici Memnuniyetine Evrim
4 4P'S Ürünü, Ürün Stratejileri Pazarlama Karması: 4P'S Pazarlamada ürün kararları Ürün stratejileri
5 Ürünlerin Kullanıcılarına Göre Ürün Çeşitleri Kolayda Ürünler ve Pazarlama Stratejileri Beğenmeli Ürünleri ve Pazarlama Stratejileri Özellikli Ürünler ve Pazarlama Stratejileri
6 Marketing Environment Bölümlendirme, Hedefleme, Konumlandırma Stratejileri Pazarlamada Demografi Hedef Kitle
7 Pazarlama stratejileri: Ürün, Fiyat, Dağıtım, Tutundurma
8 4P- Fiyat Fiyatlandırmada Müşteri Değerini Anlamak ve Yakalamak Fiyatlandırma Stratejileri
9 4P-Yer Dağıtım kanalları ve fiziksel dağıtım Dağıtım Stratejileri Perakende ve Toptan Satış
10 Pazarlama Karması: 4P Tutundurma Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler faaliyetleri ve gerçek hayattan örnekler Promosyon Stratejileri Küresel Vakalar ve Örnekler
11 Pazarlama Karması: 4P Tutundurma (2) Perakendecilik ve Toptan Satış, Kişisel Satış ve Satış Promosyonu, Doğrudan, Çevrimiçi Sosyal Medya ve Mobil Pazarlama Bütünleşik Pazarlama İletişimi Stratejisi
12 Marka Stratejileri Marka sadakati Marka İmajı ve Marka Kavramları
13 Yeni Pazarlama Türleri ve Stratejileri Gerilla Pazarlama Viral pazarlama Dijital ve Sanal/ Pazarlama 4.0-5.0
14 Ürün Yaşam Döngüsü Stratejileri Ürün Tipine Göre ÜYD Stratejisi

Kotler, P. and K. L. Keller (2006). Marketing Management 12e, Pearson. Prentice Hall. Kotler, P. and G. Armstrong (2012). Principles of Marketing 14e, Pearson, Prentice Hall. Principles of Marketing, Global Edition, Philip T. Kotler, Gary Armstrong, Pearson Education Marketing Magazines - (MediaCat, Digital Age, Advertising Age, Harvard Business Review)Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Tartışma 5 10 50
Proje Hazırlama 1 10 10
Proje Sunma 1 10 10
Ev Ödevi 5 10 50
Toplam İş Yükü (saat) 122

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek