GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EBUS108 Basic Statistics Ders 1 2 4.00 3.00

Lisans


İngilizce


Temel istatistik dersinin amacı çıkarım yapmaktır. İstatistik olmadan çıkarım yapılabilen bilim dalı hemen hemen yoktur. Bu nedenle verileri oluşturan tüm alanları kullanmak istatistiği temel kavramların yanı sıra değerler açısından da öğretmektir.


Ass.Prof.Dr. Tuğba Dayıoğlu


1 Matematiksel analizin temel kavramlarının verilmesi
2 İşletme yönetimi problemleri için matematiksel model oluşturma

Birinci Öğretim


Temel Matematik


Yok


Temel istatistik yöntemleri için istatistiksel veri toplamak, bu verileri düzenlemek, belirli tanımlayıcı değerleri hesaplamak, yorumlamak ve sonuçta seçtiğimiz konuya göre hangi istatistiksel yöntemleri kullanmayı seçmemiz gerektiğini belirlemek.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 İstatistik nedir? İstatistiğin konusu nedir? Veri ve veri toplama yöntemleri nelerdir? İstatistiksel terimler.
2 Seriler; basit seriler, frekans serileri, sınıflanmış seriler ve birikimli frekanslar ve sonuçların yorumlanması.
3 Birikimli oransal frekanslar ve yorumlanması, yaygın istatistiksel seriler: zaman serileri, mekan serileri ve dağılım serileri. Grafikler ve histogram çizimi.
4 Ortalamalara giriş, grup ortalamaları, aritmetik ortalamanın özellikleri, basit seriler ve frekans serileri için örnekler.
5 Birinci grup ortalamalar: kareli, harmonik, geometrik ortalama ve uygun ortalamaların seçilmesi, ortalamaların sıralanması.
6 İkinci grup ortalamalar: mod medyan ve kartiller
7 Değişkenliğin ölçülmesi, değişim aralığı, standart sapma ve varyans, standart sapmanın özellikleri, kovaryans katsayısı, değişim katsayısı
8 Vize Sınavı
9 Asimetriye giriş, simetrik ve asimetrik dağılım, normal dağılım
10 Ortalamalarla asimetri, Pearson katsayıları
11 Kartiller ve Bowley asimetri ölçüleriyle asimetri, örnekler
12 Moments and calculation for simple and frequency series ,Mean and Orjin Moment Determinations
13 Momentler ile çarpıklık ve basıklık hesaplaması
14 Endeksler, basit endeks, fiyat-miktar endeksi hesaplaması

Turanlı,M., Guris,S. (2002).Temel İstatistik .Der Yayınları Veri Analizi Prof Dr. Ahmet Mete ÇilingirtürkYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Problem Çözümü 1 1 1
Soru-Yanıt 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 2 4
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 2 4
Performans 1 1 1
Ev Ödevi 10 2 20
Toplam İş Yükü (saat) 88

ÖÇ 1
ÖÇ 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek