GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EBUS102 Introduction to Economics Ders 1 2 6.00 3.00

Lisans


İngilizce


Ekonominin temel kavram ve metodolojisini öğrenmek.


Dr.Ayşen Bakkaloğlu


1 Öğrenci İktisadi düşünce biçimini günlük yaşamdaki olgularla uyumlandırabilecek. Öğrenci genel iktisadi olguların basit modellerini oluşturabilecektir. Öğrenci genek iktisat kavramlarını doğru kullanabilecek. Günlük yaşamdaki kararları ekonominin kavramları ile açıklayabilecek ve değerlendirebilecek.

Birinci Öğretim


Dersin ön koşulu olan ders/ler bulunmamaktadır.


Yok


Ekonomik problemler ve ekonominin doğası ile ilgili temel bilgiler edinmek


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 İktisat Biliminin Tanımı
2 Talep Esnekliği Ve Arz Kavramı
3 Arz Esnekliği Ve Piyasa Kavramı
4 Talep Tahlilleri
5 Arz Tahlilleri
6 Üretim Maliyetleri
7 Piyasa Şekilleri
8 Eksik Rekabet Piyasaları
9 Eksik Rekabet; Düopol - Oligopol - Monopollü Rekabet
10 Faktör Piyasaları
11 Faktör Piyasasında Denge
12 Emek Talebi
13 Sermayenin Geliri - Faiz
14 Toprağın Geliri - Rant

Dinler, Zeynel , İktisada Giriş Ülgen, Gülden, Genel İktisatYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Bireysel Çalışma 14 5 70
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Performans 11 3 33
Toplam İş Yükü (saat) 147

ÖÇ 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek