GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EBUS102 Introduction to Economics Ders 1 2 0 3.00

Lisans


İngilizce


Bu dersin genel hedefleri, öğrencilerin bir ekonomi sürecinin yapısını anlamaları ve farkındalık kazanmaları içindir. Ekonomide talep, arz ve denge süreci gibi temel ekonomik terimleri ve bunların ekonomideki önemini bilmek. Derste ayrıca firmaların tüketici tercihleri ve davranışları analiz edilecektir.1 Temel ekonomik kavramları ve sorunları açıklar. Ekonomilerdeki temel kavramları tanımlar Temel ekonomik sorunları tanımlar İktisadi düşünce tarzını ifade eder
2 Ekonomide grafiklerle çalışma becerisini geliştirir İktisat teorisi ve modellerinde kullanılan grafikleri çizer Ekonomik verilerin tablo değerlerini grafiklere dönüştürür Grafik kullanarak verileri elde eder
3 Ekonomideki piyasaların yapısını ve özelliklerini tanımlar. Ekonomideki piyasa türlerini açıklar Üretilen mal ve hizmetlerin hangi tür piyasalarda yer alacağını belirler. Yapı çeşitliliğine bağlı olarak kısa ve uzun vadede firmanın davranışlarını tanımlar.
4 Ekonomik değişkenler arasındaki ilişkileri açıklar Ekonomik değişkenler ile gerçek yaşamı ekonomik değişkenlerle ilişkilendirir. Ekonomik değişkenleri kullanarak gelecekte neler yapılacağını tahmin eder.

Birinci ÖğretimYok


Kısaca konular: • Ekonomiye giriş 1. Ekonominin Kapsamı ve Yöntemi 2. Kıtlık ve seçim 3. Talep, Arz ve Pazar Dengesi 4. Esneklik • Piyasa Sistemi: Hanehalkı ve Firmalar Tarafından Yapılan Seçimler 1. Hanehalkı Davranışı ve Tüketici Seçimi 2. Üretim süreci ve kar maksimizasyonu 3. Kısa ve Uzun vadeli maliyetler ve çıktı kararları Son olarak, dersin sonunda öğrencilerin piyasa sistemlerine ve toplumdaki ekonomik faaliyetlerin arkasındaki motivasyonlara aşina olmaları beklenmektedir.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 1. Hafta Ekonominin Kapsamı ve Yöntemi Bölüm 01
2 2. Hafta Ekonomik Problem: Kıtlık ve Seçim Bölüm 02
3 3. Hafta Talep, Arz ve Piyasa Dengesi Bölüm 03
4 4. Hafta Talep ve Arz Uygulamaları Bölüm 04
5 5. Hafta Esneklik Bölüm 05
6 6. Hafta Gözden Geçirme
7 Vize
8 8. Hafta Hanehalkı Davranışı ve Tüketici Seçimi Bölüm 06
9 9. Hafta Üretim Süreci: Kâr Maksimize Eden Firmaların Davranışı Bölüm 07
10 10. Hafta Kısa Dönem Maliyetleri ve Çıktı Kararları Bölüm 08
11 11. Hafta Uzun Dönem Maliyetler ve Çıktı Kararları Bölüm 09-10-11
12 Review
13 12. Hafta Öğrenci Sunumu
14 Final

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Toplam İş Yükü (saat) 0

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek