GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
CSAR102 Communication Skills and Academic Reporting II Ders 1 2 6.00 3.00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı, akademik yazı yazma süreçleri ve becerilerini geliştirmeleri, akademik etiği kavramaları, intihalden kaçınmaları gibi akademik yazı yazma ve raporlama süreçlerini içeren ana konuları iletişim becerileri çerçevesinde öğrencilere tanıtmak ve sınıf içi uygulama alanı yaratarak pratik yapmalarını sağlamaktır.


Öğr. Gör. Aylin Aydın / Instructor Aylin Aydın


1 Bu dersin sonunda öğrenciler akademik bir rapor yazabilecektir.
2 Bu dersin sonunda öğrenciler "Tez Cümlesi, Konu Cümlesi, Destekleyici Cümle, Sonuç Cümlesi" olmak üzere akademik paragraf yazımında gerekli cümle türlerini akademik dile uygun bir şekilde yazabilir.
3 Bu dersin sonunda öğrenciler akademik bir makaledeki bölümleri yapılandırabilir.
4 Bu dersin sonunda öğrenciler akademik bir makaleden alıntı yaparken ihtiyaç duyulan etik süreçleri planlayabilir.
5 Bu dersin sonunda öğrenciler akademik bir makaledeki literatür taraması, veri analizi ve sonuçların değerlendirmesi aşamalarını hazırlayabilir.

Birinci Öğretim


Bu dersin ön koşulu yoktur.


Yoktur


Bu ders; akademik makaleler yazma, araştırma etiğine dayalı bir araştırma yapma, intihalden kaçınma, akademik yazı yazma süreçleri, grafik ve tablo yorumlama gibi iletişim becerileri ve akademik raporlama süreçlerine dair temel konuları içerir.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Ders ve akademik yazım takdimi, informal ve formal iletişim hakkında kısa bilgi Öğrencileri ders girdisi ve çıktısı hakkında bilgilendirme Sunuş yoluyla anlatım Gerekli değildir.
2 Akademik Makaleler için Faydalı Kalıplar Akademik makaleler için faydalı kalıpların ikili çalışma yoluyla kullanımı Grup çalışması ve ikili çalışma Gerekli değildir.
3 a) İsim Cümlelerinin Kullanımı b) Yazım Aşamaları: Tez Cümlesi, Konu Cümlesi, Destekleyici Cümle, Sonuç Cümlesi Akademik cümle yazma çalışması Sunuş yoluyla anlatım Gerekli değildir.
4 Akademik Yazma Alıştırması: Giriş Yazısı Nasıl Yazılır ve Alıntı Nasıl Yapılır? Araştırma yapma, giriş yazısı yazma ve alıntı yapma çalışması Sunuş yoluyla anlatım ve grup çalışması Gerekli değildir.
5 Akademik Yazma Alıştırması: Giriş Yazısı Nasıl Yazılır ve Alıntı Nasıl Yapılır? Araştırma yapma, giriş yazısı yazma ve alıntı yapma çalışması Sunuş yoluyla anlatım ve grup çalışması Gerekli değildir.
6 Akademik Yazma Alıştırması: Literatür Taraması Nasıl Yazılır? Araştırma yapma, alıntı yapma ve literatür tarama çalışması Sunuş yoluyla anlatım ve grup çalışması Gerekli değildir.
7 Akademik Yazma Alıştırması: Literatür Taraması Nasıl Yazılır? Araştırma yapma, alıntı yapma ve literatür tarama çalışması Sunuş yoluyla anlatım ve grup çalışması Gerekli değildir.
8 Ara Sınav Haftası: Öğrenciler, grup üyeleriyle birlikte belirledikleri ve doğru alıntı kullanarak hazırladıkları konu ile ilgili "Giriş ve Literatür Taraması" sayfasını teslim edeceklerdir. Yok. Ödev teslimi Öğrenciler sınıf içinde belirledikleri konu üzerine yazdıkları akademik raporlarının "Giriş ve Literatür Tarama" sayfalarını hazırlamalıdır.
9 Geri dönüt çalışması Geri dönüt yapma ve değerlendirme Gruplar ile geri dönüt görüşmesi yapılır. Soru - cevap tekniği uygulanır. Gerekli değildir.
10 Akademik Yazma Alıştırması: Veriler Nasıl Rapor Edilir? Raporlama çalışması Bireysel çalışma Gerekli değildir.
11 Akademik Yazma Alıştırması: Veriler Nasıl Rapor Edilir? Raporlama çalışması Bireysel çalışma Gerekli değildir.
12 Akademik Yazma Alıştırması: Sonuç Nasıl Yazılır? Yazı yazma pratiği Bireysel çalışma Gerekli değildir.
13 Referans listesi oluşturma aşamaları ve stilleri Araştırma ve uygulama Grup çalışması ve öğrenme galerisi Gerekli değildir.
14 Özet yazımı Yazı yazma pratiği Grup çalışması Gerekli değildir.
15 Final Sınav Haftası: Öğrenciler, grup üyeleriyle birlikte belirledikleri ve doğru alıntı kullanarak hazırladıkları konu ile ilgili "Bulgular, Sonuç, Referans Listesi ve Özet" sayfalarını teslim edeceklerdir. Yok. Ödev teslimi. Öğrenciler, grup üyeleriyle birlikte belirledikleri ve doğru alıntı kullanarak hazırladıkları konu ile ilgili "Bulgular, Sonuç, Referans Listesi ve Özet" sayfalarını hazırlamalıdır.

1) Essentials of English: A Practical Handbook Covering All the Rules of English Grammar and Writing Style (Barron's Educational Series) Sixth Edition , 2010 2) English for Writing Research Papers Useful Phrases, Wallwork, A., Springer, 2016Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Proje Sunma 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Proje Sunma 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yoktur


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama/Pratik 1 20 20
Takım/Grup Çalışması 1 20 20
Proje Sunma 1 50 50
Proje Tasarımı /Yönetimi 1 50 50
Okuma 1 10 10
Performans 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 160

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek