GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EBUS105 Basic Mathematics Ders 1 1 0 3.00

Lisans


İngilizce


1. Tek değişkenli fonksiyonlarda limit, süreklilik, türev ve integral kavramlarını öğretmek. 2. Türev ve integral kavramlarını uygulamada kullanma becerisi sağlamak.


Prof.Dr.Habip KOÇAK


1 Bu dersi başarıyla tamamlayan bir öğrenci; tek değişkenli fonksiyonlarda limit ve süreklilik kavramlarıı kullanabilir, ve türev kurallarını kullanarak fonksiyonları türetebilir.
2 Bu dersi başarıyla tamamlayan bir öğrenci; maksimum minimum problemlerini kurabilir ve optimizasyon problemlerini çözebilir.
3 Bu dersi başarıyla tamamlayan bir öğrenci; belirli integral hesaplar ve alan hacim, yüzey alanı, uzunluk hesabını belirli integral yardımıyla çözebilir.
4 Bu dersi başarıyla tamamlayan bir öğrenci; integral alma tekniklerini uygulama becerilerini kazanır.

Birinci ÖğretimYok


Tek Değişkenli Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları, Eğri Çizimi, Asimptotlar, İntegral, İntegral Hesabının Temel Teoremi, İntegralin Uygulamaları, İntegral Teknikleri.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Ön Bilgiler: Reel Sayılar, Kartezyen Koordinat Sistemi, Doğru Denklemi
2 Fonksiyonlar.
3 Ön Bilgiler: Önemli fonksiyon aileleri, Bir fonksiyonun grafiğinin ötelenmesi ve simetrisinin alınması
4 Limit
5 Limit, Asimptot, Süreklilik
6 Süreklilik
7 Türev
8 Exam
9 Türevin Uygulamaları
10 İntegral
11 Integralin Uygulamaları
12 İntegralin Uygulamaları
13 İntegral Teknikleri
14 İntegral Teknikleri

Thomas' Calculus (13. Baskı), G. B. Thomas, M. D. Weir, J. R. Hass, (2014) Pearson.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Toplam İş Yükü (saat) 0

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek