GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EBUS101 Introduction to Business Administration Ders 1 1 8.00 3.00

Lisans


İngilizce


Bu ders, organizasyon, finans, pazarlama, yönetim, insan kaynakları, personel yönetimi, üretim ve ekonomi vb. konulara odaklanarak işletmelerin rol ve işlevlerini anlamak için kullanılan işletme terminolojisini, güncel/kritik işletme konularını ve kavramları açıklamayı amaçlamaktadır. Temel kavramları kapsar. yönetim sorunlarının; mal ve hizmetlerin pazarlanması; para ve bankacılık, finansal yönetim, hisse senedi ve tahvil piyasaları ve iş ile ilgili riskler ile ilgili temel bilgiler; muhasebe, bilgisayar ve iş hukukunun temel unsurları; gelecekte işi etkileyebilecek değişen faktörler vb.


Doç. Dr. Canan Ceylan


1 İşletme yönetiminin temel ilkelerine ilişkin temel konuları anlayabilme
2 Öğrencileri işletmelerin işlevleriyle tanıştırmak
3 Arz ve talep konularının temel anlayışı
4 Öğrencilere iş çevresi boyutlarını ve çevre sorunları, sürdürülebilirlik, teknoloji vb. Sosyal / politik / ekonomik kavramları tanıtmak.

Birinci Öğretim


Ön koşulu yoktur.


Hiçbiri


İşletme Yönetimine Genel Bakış; Kavramlar ve Sorunlar Ekonomik, Sosyal, Teknolojik, Pazar ve Küresel Çevre; ekonominin temelleri (üretim faktörleri, ekonomik sistem vb); etik, sosyal sorumluluk Uluslararası ticaret, dış pazarlar, çok kültürlü ortam Yönetim Terimleri ve Tanımları, yönetimin işlevleri, yönetimin yapısı, yönetim becerileri, yönetsel roller Liderlik, organizasyonlarda iletişim İnsan kaynakları yönetimi, pazarlamanın temelleri, Stratejik pazarlama yönetimi, pazarlama karması, markalaşma, pazarlama etiği Üretim sistemi, süreç, üretim yönetimi, kalite yönetimi, tedarik zinciri yönetimi Bilgi teknolojisi, bilgi sistemleri, bilgi sistemlerini yönetme ve karar verme Muhasebe Terimleri ve tanımı, defter tutma, muhasebenin alanları, kayıt işi Temel mali tablolar, mali tabloların analizi, mali tablolarda etik


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 İşletme Yönetimine Genel Bakış; Kavramlar ve Sorunlar Ekonomik, Sosyal, Teknolojik, Pazar ve Küresel Çevre; ekonominin temelleri (üretim faktörleri, ekonomik sistem vb); etik, sosyal sorumluluk Uluslararası ticaret, dış pazarlar, çok kültürlü ortam Yönetim Terimleri ve Tanımları, yönetimin işlevleri, yönetimin yapısı, yönetim becerileri, yönetsel roller Liderlik, organizasyonlarda iletişim İnsan kaynakları yönetimi, pazarlamanın temelleri, Stratejik pazarlama yönetimi, pazarlama karması, markalaşma, pazarlama etiği Üretim sistemi, süreç, üretim yönetimi, kalite yönetimi, tedarik zinciri yönetimi Bilgi teknolojisi, bilgi sistemleri, bilgi sistemlerini yönetme ve karar verme Muhasebe Terimleri ve tanımı, defter tutma, muhasebe alanları, ticari işlemlerin kaydedilmesi Temel mali tablolar, mali tabloların analizi, mali tablolarda etik Vakalar , Okumalar, Sunumlar ve Tartışmalar Vakalar , Okumalar, Sunumlar ve Tartışmalar

 Bovée, C. L., & Thill, J. V. (2014). Business in action. Pearson Higher Ed  Jeff, M. (2001). Introduction to business.  Kelly, M., & Williams, C. (2018). Busn.10 Introduction to business.Cengage Learning.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Staj yoktur


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 60 60
Final Sınavı 1 140 140
Toplam İş Yükü (saat) 200

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek