GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
CSAR101 Communication Skills and Academic Reporting I Ders 1 1 6.00 3.00

Lisans


İngilizce


Ders, öğrencilerin becerilerini yönlendirmeyi, akademik etiği öğrenmeyi ve intihalden kaçınmayı amaçlayan akademik yazıya giriş sağlar.


Dr. Öğretim Üyesi Hakan Sezgin Erkan


1 Akademik makale yazımı
2 Akademik yazılımı gayri resmi yazılımdan ayırt edebilme kabiliyeti
3 APA'ya uygun alıntı yapabilme kabiliyeti
4 Alıntı araçlarını kullanabilme yetkinliği kazanır

Birinci Öğretim


Ön koşulu yoktur


-


Bu ders öğrencilerin şu becerilerini geliştirecektir: • akademik makaleler yazma, • akademik yazıyı gayri resmi yazıdan tanımlamak ve ayırt etmek, • Yazılarında APA'ya göre uygun alıntılar yapma


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 "•Introduction to course (U) •Introduction to Academic Writing / Differences between formal and informal writing (T)" "•Informing learners about the course inputs and outcomes •Learners distinguish formal and informal writing"
2 "•Citations (T) •In class activity: how to cite (U)" Learners make citations according to APA.
3 "•Formal writing, grammar and punctuation (T) •Writing an introductory paragraph in class (U)" Learners write an introductory paragraph
4 "•Finding Topic Sentence/ Thesis Statement •Write topic sentences for the paragraphs" Students write and know the topic sentences of the paragraphs.
5 •How to write a body paragraph Learners write a body paragraph
6 •How to write a conclusion paragraph Learners write a conclusion paragraph
7 "•What is an essay? (T) •Checking the already written essays in class. (U)" Learners write a formal essay
8 Midterm None
9 "•Avoiding plagiarism •Practice in class: is it plagiarism?" Students avoid plagiarism in their writing.
10 "•Writing a definition essay (T) •Checking the already written essays in class (U)" Students write a definition essay.
11 "•Writing a descriptive essay (T) •Feedback in class" Students write a descriptive essay.
12 "•Writing Compare/Contrast Essay •Feedback in class" Students write compare and contrast essays.
13 "•Writing Cause and Effect Essay •Feedback in class" Students write cause and effect essays.
14 "•Write Argumentative Essay •Feedback in Class" Students write an argumentative essay.
15 Final Exam None

Öğretim görevlisi tarafından hazırlanan materyalller kullanılacaktır. Ders öncesinde paylaşılacaktır. https://owl.purdue.edu/owl/Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

-


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 6 6
Quiz 1 1 1
Derse Katılım 1 1 1
Beyin Fırtınası 1 9 9
Proje Hazırlama 1 1 1
Proje Sunma 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 9 9
Okuma 1 60 60
Performans 1 50 50
Deney Sonrası Quiz 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 148

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek