GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EATA192 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II Ders 1 2 3.00 2.00

LisansAtatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimsemiş, evrensel ve çağdaş gelişmelere açık nesiller yetiştirmektedir. Dersi alan öğrenciler, Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp tarihi konusunda bilgi sahibi olup Cumhuriyetin temel değerlerini benimserler.1 Türk inkılabının nitelikleri ve hedeflerini bilir. Siyasal alandaki inkılapları öğrenir.
2 Cumhuriyet devrindeki ilk siyasi partileri bilir. İlk anayasa ve anayasal değişiklikleri öğrenir.
3 Eğitim, kültür ve hukuk alanında yapılan inkılapları öğrenir. Toplumsal alanda yapılan çalışmaları kavrar. Ekonomik alandaki atılım ve gelişmeleri bilir.
4 Atatürk dönemindeki Türk dış politikasını öğrenir. 1932-1939 döneminde dış politikadaki gelişmeleri inceler.

Birinci Öğretim


Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi I


-


Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp tarihi konusunda bilgi sahibi olup Cumhuriyetin temel değerlerini benimserler. Türk inkılâbının anlamını ve önemini öğrenirler.Türkiye’de modernleşme sürecinin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerini analiz ederler. Türkiye Cumhuriyetinin nasıl ve hangi mekanizmalarla tarih sahnesindeki yerini aldığı ve 1946 yılında çoğulcu parlamenter sisteme geçişe kadar Erken Cumhuriyet Döneminde nasıl bir ulus-devlet ve toplum tasavvur edildiğini öğrenerek günümüz ile mukayese ederler.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Türk İnkılâbının Nitelikleri ve Hedefleri, Siyasal Alandaki İnkılâplar
2 İlk Anayasa ve Anayasal Değişiklikler (20 Ocak 1921), Cumhuriyet Devrinde İlk Siyasi Partiler.
3 Hukuk İnkılâbı, Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılâplar
4 Toplumsal Alandaki Çalışmalar (Tekkelerin Kapatılması, Kıyafet İnkılâbı, Soyadı Kanunun Kabulü) , Ekonomik Alandaki Atılım ve Gelişmeler.
5 Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasına Genel Bir Bakış, (Lozan Barışından Sonra 1923-1932 Döneminde Türkiye’nin Dış Politikaları)
6 1932-1939 Döneminde Türkiye’nin Dış Politikasındaki Gelişmeler. (Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Girmesi, Balkan Antantı, Montreux Sözleşmesi, Sadabat
7 Vize
8 İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye (İkinci Dünya Savaşından Sonra Türkiye’nin Dış Politikası ve Demokrasiye Geçiş)(Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Girmesi, Balkan Antantı, Montreux Sözleşmesi, Sadabat Paktı, Hatay Sorunu).
9 Türk inkılâbının temel ilkeleri; İnkılâpçılık
10 Cumhuriyetçilik
11 Milliyetçilik
12 Halkçılık
13 Devletçilik
14 Laiklik
15 Final

Öğretim üyesinin hazırladığı slaytlarYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Soru-Yanıt 1 25 25
Beyin Fırtınası 1 10 10
Bireysel Çalışma 1 15 15
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 77

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek