GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EATA192 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II Ders 1 2 3.00 2.00

Lisans


Türkçe


Tarih bilgisi ve bilincini kazandırmaktır.1 Yapılan inkılapların öğrenilmesi
2 Türkiye’nin ilk politikalarının öğrenilmesi
3 Türkiye cumhuriyeti ve Atatürk ilkelerinin öğrenilmesi
4 Mustafa Kemal Atatürk’ün fikirlerinin anlaşılması

Birinci Öğretim


Ön koşulu olan ders yoktur.


Yok


Modern Türkiye´nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Türk İnkılâbının Nitelikleri ve Hedefleri, Siyasal Alandaki İnkılâplar
2 İlk Anayasa ve Anayasal Değişiklikler (20 Ocak 1921)
3 Cumhuriyet Devrinde İlk Siyasi Partiler
4 Hukuk İnkılâbı, Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılâplar
5 Toplumsal Alandaki Çalışmalar (Tekkelerin Kapatılması, Kıyafet İnkılâbı, Soyadı Kanunun Kabulü)
6 Ekonomik Alandaki Atılım ve Gelişmeler
7 Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasına Genel Bir Bakış
8 Ara Sınav
9 Lozan Barışından Sonra 1923-1932 Döneminde Türkiye’nin Dış Politikaları
10 1932-1939 Döneminde Türkiye’nin Dış Politikasındaki Gelişmeler
11 Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Girmesi, Balkan Antantı, Montreux Sözleşmesi, Sadabat Paktı, Hatay Sorunu
12 İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye (İkinci Dünya Savaşından Sonra Türkiye’nin Dış Politikası ve Demokrasiye Geçiş)
13 Türk İnkılabının Temel İlkeleri
14 Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik
15 Final Sınavı

Kaynak kitaplar ve öğretim elemanının ders notlarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 1 10 10
Soru-Yanıt 1 8 8
Beyin Fırtınası 1 10 10
Bireysel Çalışma 1 10 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 75

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek