GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EANT406 Uygulamalı Araştırma Projesi (Bitirme Tezi) Seçmeli Ders Grubu 4 8 30.00 12.00

Lisans


Türkçe


Öğrencinin seçilen konu kapsamında problem tanımlayarak, çözüme yönelik çalışmalar ile bireysel olarak bir tez çalışması yapabilmesi


Doç. Dr. umut BAŞOĞLU


1 Öğrencinin bireysel olarak alan çalışmaları ile birlikte bir tez çalışmasını yürütebilme becerisi kazanması
2 Öğrencinin tez için gerekli analiz aşamasını bireysel olarak gerçekleştirebilme becerisini kazanması
3 Öğrencinin lisans öğrenimi boyunca kazandığı kavramsal araçları ve becerileri bir planlama sürecinde kullanması konusunda bireysel deneyim kazanması

Birinci ÖğretimYok


Öğrencinin proje çalışması ile ilişkili olarak seçtiği ve danışmanı ile belirli sürelerde karşılıklı görüşerek geliştirilen bir çalışmadır. Ders kapsamında, proje çalışmasını destekleyen kuramsal yaklaşım, kavramlar, ulusal ve uluslararası örneklerin incelenmesi, çalışma alanı ile karşılaştırılması gerçekleştirilmektedir.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Bitirme tezi konularının ve tez danışmanlarının belirlenmesi
2 Çalışma konusu kapsamında kuramsal ve kavramsal çalışmaların gerçekleşmesi, araştırma sorusunun netleştirilmesi
3 Tez çatkısının belirlenmesi; içerik,amaç,kapsam,yöntem, özgün katkı
4 Tez çalışması kapsamında ele alınan araştırma sorusuna dair kuramların ve araştırmaların incelenmesi- yazın araştırması
5 Tez çalışması kapsamında ele alınan araştırma sorusuna dair kuramların ve araştırmaların incelenmesi- yazın araştırması
6 Tez çalışma konusu ve araştırma sorusu bağlamında, kavramsallaştırma- işlemselleştirme çalışmaları ve örnek olay incelemesi
7 Tez konusunun; içerik,amaç,kapsam,yöntem ve özgün katkı bağlamında sınıf bütününde sunulması ve tartışılması
8 vize sınavı
9 1.Ara Teslim
10 Eleştiriler bağlamında düzeltmeler
11 Eleştiriler bağlamında düzeltmeler
12 2.Ara Teslim
13 Genel değerlendirmeler
14 Genel değerlendirmeler
15 final sınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Proje Sunma 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Final Sınavı 1 2 2
Uygulama/Pratik 2 35 70
Rapor Sunma 1 2 2
Proje Hazırlama 1 35 35
Bireysel Çalışma 9 70 630
Toplam İş Yükü (saat) 739

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek