GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
0 0 0 0

Lisans

1 Üniversitede edinilen mesleki becerilerini ve bilgilerini profesyonel bir ortamda kullanabilir, geliştirebilir ve dönüştürebilir.
2 Gastronomi ve mutfak sanatlarının mutfak pratiği hakkında bilgi sahibi olur.
3 Profesyonel/akademik çalışma ortamında performans sergileyerek becerilerini geliştirir.
4 Profesyonel ve akademik çalışma ortamlarında kullanılan raporlama ve sunum teknikleri hakkında bilgi ve deneyim kazanır.YokHafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Haftalık çalışma raporu
2 Haftalık çalışma raporu
3 Haftalık çalışma raporu
4 Haftalık çalışma raporu
5 Haftalık çalışma raporu
6 Haftalık çalışma raporu
7 Ara rapor sunumu
8 Haftalık çalışma raporu
9 Haftalık çalışma raporu
10 Haftalık çalışma raporu
11 Haftalık çalışma raporu
12 Haftalık çalışma raporu
13 Haftalık çalışma raporu
14 Haftalık çalışma raporu
15 Final Sınavı ve SunumYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 186 186
Final Sınavı 1 186 186
Uygulama/Pratik 70 4 280
Rapor Hazırlama 14 1 14
Performans 14 6 84
Toplam İş Yükü (saat) 750

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek