GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EARC405 Construction Management and Economy Seçmeli Ders Grubu 4 7 5.00 3.00

Lisans


İngilizce


EARC405: Bu derste öğrencinin inşaat sektöründe yapı yönetimi konusunda detaylı bilgiye sahip olması amaçlanmaktadır.


Dr. Öğr. Üyesi Günseli Erdem


1 1. Öğrenciler yapı yönetiminin ilkeleri ve ekonomiyle ilişkisini öğreneceklerdir.
2 Öğrenciler, günlük karar kavramları ile problem çözmek yerine planlama yapabilecek, kontrol edebilecek, finansal ve yönetsel konularda yetenek sahibi olacak, yönetsel, esnek ve verimli çalışabilecek ve operasyonel bilgiye sahip olabilecektir.
3 Öğrenciler eğitim kapsamında iş idaresi konseptleri ile desteklenecektir.
4 Öğrenciler, projelerini başarıyla yönetmek için güncel yönetim ve iş planlama tekniği bilgilerine sahip olacaklardır.
5 Öğrenciler yapı yönetimine ek olarak şantiye yönetimiyle birlikte yapı işletimi öncesi-sonrası için gerekli adımları, gerekli resmi belgeleri, detaylı olarak yönetiminin akışını öğreneceklerdir.
6 Öğrenciler, fizibilite analizi yapmak için gerekli bilgileri öğrenecekler.

Birinci Öğretim


-


Yok


Ekonominin tanımı ve temel terimleri, yapı teriminin açıklanması ve ilgili terimler, Planlama teknikleri, Metraj, keşif, şantiye yönetimi temelleri, inşaat hazırlık aşamaları, ihaleler, Şantiye ve inşaat tanımı, inşaat makineleri ve iş planlaması için Gantt Şeması, CPM ve PERT yöntemleri


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Ekonominin tanımı ve temel terimleri, yapı terimi ve ilgili terimler, İnşaat sektörünün paydaşları
2 İnşaat mühendisliğinde inşaat yönetiminin önemi, Organizasyon ve hazırlık aşamaları, yapım süresi Proje nedir, planlama, yer seçimi konuları, proje dosyasında bulunacak yerleşim planları, inşaata hazırlık Nicelik araştırması ve miktar listesi, miktar araştırması türleri, metraj kuralları, keşif ve önemi, keşif türleri, keşif kuralları, keşif hazırlığı Birim fiyat ve önemi, birim fiyat çeşitleri, birim fiyat unsurları, birim fiyat analizi, kaynak ve unsur kodları
3 İnşaat hazırlık aşamaları, inşaat için gerekli projeler Mimari projelerin detayları Diğer gerekli projelerin detayları
4 Yapı ruhsatının alınması, yapı siparişlerinin tanımları Bina çizimleri (düzenler) Geliştirme planı, Yerel fiziksel gelişim planları Yapı düzenlerinin tanımları, Teknik şartnamelerin düzenlenmesi adımı İhale hazırlama adımı İhale türleri
5 İhale türleri ayrıntıları "İşverene Teklif Verme Şekline Göre İhaleler, Yapım Bedelinin Yükleniciye Ödenme Şekline Göre İhaleler" Sözleşme imzalamak Şantiye ve İnşaat terimlerinin tanımları Şantiye soruları (Şantiyede neler var, nerede, şantiyede ne iş yapıyor, şantiyede kim çalışıyor Site lokasyon seçiminde dikkat edilmesi gereken faktörler nelerdir?
6 Verimliliğin tanımı, türleri ve genel formülü, Şantiyede çalışmaya başlamadan önce yapılması gerekenler, şantiye seçimi için bazı noktalar Şantiyede organizasyon terimi
7 Arasınav için tüm haftaların genel tekrarı Soru-cevap
8 Arasınav
9 Arasınav soru-cevap Şantiye binaları Yapı Saha mobilizasyon planı hazırlama adımları Depo ve malzeme yerlerinin belirlenmesinde önemli noktalar Mobilizasyon projelendirme
10 Şantiye makineleri (bölüm 1) Şantiye kurulumunda uygulama / uygulama aşaması İp iskele uygulaması
11 Şantiye makineleri (bölüm 2) Sahada üretim hazırlığı
12 Sahada üretim hazırlığı: Yapının Tesviye Edilmesi, Site güvenliği / aydınlatma. Planlama Türleri Çubuk Grafikler (Gantt Grafiği) CPM (Kritik Yol Yöntemi)
13 Sahada üretim hazırlığı: Şantiyede tutulacak defterler, Şantiyede dosyalama sistemi, Planlama Türleri: PERT Yöntemi
14 İşyeri güvenliği, Final sınavları için genel tekrar

Construction Management, Site Technique, Cost Accounts, Prof. Dr. Kerim Sungurluoğlu, Gazi University, Eng. Arch. Department, Civil Engineering. 1996 Prof. Dr. İ lker Özdemir, T.C. Osmangazi University, Engineering and Architecture Deparment, Construction Managmenet Lecture Notes Dr. Savaş Bayram , Civil Engineering Department, Erciyes University, Site Technique Lecture Note Yapı İşletmesi ve Maloluş hesapları Ali Pancarcı Prof. Dr. M. Emin Öcal, 2018 Assoc. Prof. Dr. Candan Çınar Çıtak, Construction Management and Economy Lecture Notes (in turkish) Yıldız Technical University, Department of Architecture. Assoc. Prof. Dr. Muhammad Aljalali, Construction Management, Department of Civil Engineering, Al-Yarmouk Private University. www.xubitech.com, Introduction to construction management slide notes. Economics and Construction, Andrew J. Cooke, 1996 A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) / Project Management Institute sixth edition, 2017 Construction Management, Fourth Edition, Daniel W. Halpin and Bolivar A. Senior, 2011 Assist. Prof. Dr. Cenk Budayan, Yıldız Technical University, Civil Engineering Deparment, Construction Management Division, Engineering Economy Lecture Notes https://justdan93.wordpress.com/2012/04/12/4/ https://www.investopedia.comYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Okuma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 118

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek