GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
0 0 0 0

Lisans

1 Üniversitede edinilen mimarlık becerilerini ve bilgilerini profesyonel bir ortamda kullanabilir, geliştirebilir ve dönüştürebilir.
2 Mimarlık pratiği hakkında bilgi sahibi olur.
3 Profesyonel/akademik çalışma ortamında performans sergileyerek becerilerini geliştirir.
4 Profesyonel/akademik ortamlarda iletişim kurma becerilerini geliştirir.
5 Mimarın sosyal ve etik rolü hakkında anlayış kazanır.
6 Profesyonel ve akademik çalışma ortamlarında kullanılan yazılım teknolojileri için bilgi ve deneyimi zenginleştirir.YokHafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Haftalık çalışma raporu
2 Haftalık çalışma raporu
3 Haftalık çalışma raporu
4 Haftalık çalışma raporu
5 Haftalık çalışma raporu
6 Haftalık çalışma raporu
7 Haftalık çalışma raporu
8 Haftalık çalışma raporu
9 Haftalık çalışma raporu
10 Haftalık çalışma raporu
11 Haftalık çalışma raporu
12 Haftalık çalışma raporu
13 Haftalık çalışma raporu
14 Haftalık çalışma raporuYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Uygulama/Pratik 70 20
Rapor Hazırlama 1 40
Rapor Sunma 1 40
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Rapor Hazırlama 1 50
Rapor Sunma 1 50
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama/Pratik 70 8 560
Rapor Hazırlama 14 8 112
Rapor Sunma 2 8 16
Rapor 70 1 70
Toplam İş Yükü (saat) 758

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek