GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EARC314 Visual Culture and Design Seçmeli Ders Grubu 3 6 5.00 3.00

Lisans


İngilizce


Çoklu veya katmanlı düşünme yeteneğini geliştirmek, bakmak, görmek, katmanlarda derinleşmek ve görsel ifadelerle iletişim kurmayı amaçlanmaktadır.


Öğr. Gör. Seda Zafer


1 Mimarlığın ve tasarımın fiziksel bir yapı ortaya koymaktan fazlası olduğunu açıklayabilmek.
2 Görsel kültür bilgisini tasarım ışığında derinleştirmek.
3 Temsil araçlarını düşünme eyleminin bir uzantısı olarak kullanabilme becerisi kazanmak.
4 Standartlaşmış ölçülebilir temsil araçlarını okuma, üretme ve bunları ölçülemez araçlarla zenginleştirebilme becerisi

Birinci ÖğretimYok


Akademik bir konu olarak Görsel Kültür, kültürün görsel imgelere dayanan yönlerine odaklanarak, genellikle kültürel çalışmalar, sanat ve medya tarihi, eleştirel teori, felsefe ve antropolojinin bazı kombinasyonlarını içeren bir çalışma alanıdır. Görmenin aktif süreçleri ve bağlam içinde nesnelere ve görüntülere bakma ve yorumlama üzerine medya, güzel sanatlar, tasarım ve mimari alanına ait konulara değinilmektedir. Ders ; sanat üretimi ve medyanın aktif tartışılmasını ve yorumlanmasını içermektedir.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Dersin içeriği ve tanıtımı.
2 Temel iletişimsel bilgi aracı ve görüntünün gücü olarak olarak "Görme".
3 Görsel anlatılar ve bakan kişinin algısı.
4 Görsel ve mekansal hikaye anlatımı: Story board.
5 Görsel dil, estetik ve ikonik yapılar.
6 İmge ve kent : "Kentin silueti ve simgesi" arasındaki ilişki.
7 Medya ve reklamın mimarlık ve tasarımdaki aracı rolü.
8 Vize Teslimi
9 Sanat ve Görsel Kültür
10 Heykel ve Görsel Kültür
11 Fotoğraf ve Görsel Kültür
12 Sinematografi ve Görsel Kültür
13 Deneyim Tasarımı ve Diyagram
14 Teknolojik yenilik ve dijital coşku içerisinde Görsel Kültür
15 Final Submission

Malcom Bernard. (1998).Art, Design and Visual Culture: An Introduction W. J. T. Mitchell, “Showing Seeing: A Critique of Visual Culture” in Journal of Visual Culture 1:2 (2002) “Introduction” in Visual Culture: The Reader, Jessica Evans and Stuart Hall Hal Foster, 2013, Sanat Mimarlık Kompleksi: Küreselleşme Çağında Sanat, Mimarlık ve Tasarımın Birliği. İletişim Yayıncılık Malcom Bernard -Sanat Tasarım ve Görsel KültürYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Derse Katılım 1 30
Proje Tasarımı /Yönetimi 1 70
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Proje Hazırlama 1 50
Proje Tasarımı/Yönetimi 1 50
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 10 2 20
Tartışma 10 1 10
Takım/Grup Çalışması 1 5 5
Gözlem 10 1 10
Beyin Fırtınası 10 1 10
Proje Tasarımı /Yönetimi 2 10 20
Makale Yazma 1 10 10
Bireysel Çalışma 2 10 20
Okuma 5 2 10
Toplam İş Yükü (saat) 115

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek