GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EARC306 Urban Planning and Zoning Seçmeli Ders Grubu 3 6 5.00 3.00

Lisans


İngilizce


Bu ders öğrencilerin kenti ve kentin katmanlarını anlamasını sağlamayı amaçlamaktadır. Kent ve kentleşme kavramlarıyla ilgili temel bilgileri ve kentsel sorunları eleştirmeyi öğretmeyi amaçlar. Kentsel planlama, kentsel sorunsallar ve planlama yasaları hakkında bilgilendirmeyi amaçlar.


Öğr. Gör. Dilara BERK COŞKUN


1 Kentsel açık alanlar ve çeşitlerine hakim olabilme
2 Planlama hakkında genel bilgi sahibi olabilme ve kentsel ölçeğe göre bölgeyi anlama becerisi kazanabilme
3 Mahalle ölçeğinde kentin birimlerini tanıyabilme
4 İmar planlarını okuyarak taks ve kaks hesaplarını yapabilme
5 Kentlerin planlanmasında faydalanılan kriterleri ayırt edebilme

Birinci Öğretim


-


-


Kent; Kentleşme; Planlama Kavramları; Çağdaş Kent Planlama, Kentsel Tasarım Sorunları; Planlama Kanunları


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Giriş ve temel kavramlar: Kentsel, kırsal, kent, kentleşme, kentlileşme
2 Kentsel planlama tarihi: Barselona örneği
3 Kentlerin oluşmasına etki eden faktörler
4 Kentsel tipolojiler ve unsurlar Kentsel form / morfoloji
5 Mahalle kavramı ve mahalle planlama örnekleri
6 Kentsel açık mekanlar: meydanlar, parklar
7 Kentsel açık mekanlar: caddeler, ulaşım ağları
8 1. vize
9 Arazi kullanım türleri, bölgeleme
10 Yoğunluk ve Yapı Yönetmelikleri
11 Yoğunluk ve Yapı Yönetmelikleri
12 Kent planlama sistemi
13 Uygulama imar planlarında kullanılan semboller ve anlamları
14 Genel değerlendirme

Madanipour, A. (1996). Design of urban space: An inquiry into a socio-spatial process (p. 168). Chichester: Wiley. Lindner, C. (Ed.). (2006). Urban space and cityscapes: perspectives from modern and contemporary culture. Routledge.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

-


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 13 3 39
Uygulama/Pratik 1 10 10
Bireysel Çalışma 13 2 26
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 122

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek