GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EARC302 Architectural Design V Ders 3 6 6.00 4.00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı problematik kentsel alanlarda mimarlık ve çevre kavramları üzerinde durmak ve karmaşık işlevli yapı tasarımı hakkında bilgi vermek, tasarım kriterleri kapsamında öğrenciye karmaşık problemlerle tasarımı oluşturma fırsatı vererek onları bitirme projesine hazırlamak.


Öğr.Gör. Nazlıcan NAZLI


1 Bir alana ait sorunları kentsel ve yapı ölçeğinde mimari tasarım perspektifinden çözmek.
2 Yapı, kent ilişkisinde tasarımın sürecini oluşturmak ve değerlendirmek.
3 Tasarıma etki eden çevresel etmenleri irdelemek ve doğru ilişkileri kurmak, sentez yapmak
4 Kente ait farklı parametreleri olan bölgelerde ve tarihi doku içerisinde tasarım yapma yetisi kazandırmak
5 Kentin geçmiş ve bugün ilişkisine tanık olmak, tarihsel gelişimini incelemek öğrenmek

Birinci ÖğretimYok


Oluşmuş yapısal çevrenin kavranmasına ilişkin çevresel analizler. Mimarlık - kentse ilişkisi içinde kavramsal konular. Mimari proje bütünü içinde yapı ve kent ilişkisi bağlamında işlev-biçim-çevre parametrelerini dikkate alan tasarımlar. Karmaşık fonksiyon içeren kültür yapıları işleyiş şeması, ihtiyaç programı oluşturma ve kentsel anlamda problem teşkil eden bir bölgede kültürel bir yapı ve yapının kentte yer edinme çabası üzerine tasarım fikirleri


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Projenin tanıtılması, genel bilgilendirme
2 Verilen tasarımların aynı anda grup + bulma yeri olarak analizi
3 Seçilen alanın 1/500 - 1/200 ölçekli çevresel analizi ve konsept geliştirme
4 Kentsel bağlamın ve alanın çevresel analizi, vaziyet planı, eskizler, konsept, senaryo, program, kütle kararları (model/maket)
5 Kentsel bağlamda analizler ve alanın çevresel analizi, vaziyet planı, eskizler, konsept, senaryo, program, kütle kararları (model)
6 1/200 vaziyet planı, kütle kararlarının iyileştirilmesi, silüetler ve kentsel bağlam
7 Tasarımın 1/200 plan, kesit ve kavramsal perspektiflerinin geliştirilmesi
8 1. Ara Sınav
9 Tasarımın 1/200 plan, kesit, cephe ve kavramsal perspektiflerinin geliştirilmesi ve jürinin değerlendirilmesi
10 Jürinin DeğerlendirilmesiTasarımın 1/200 plan, kesit, cephe ve iç perspektiflerinin geliştirilmesi, malzeme kararları.
11 Development of 1/200 plans, sections, elevations and interior perspectives of the design, material desicions.
12 Tasarımın 1/200 plan, kesit, cephe ve iç perspektiflerinin geliştirilmesi, malzeme kararları.
13 Tasarımın 1/200 plan, kesit, cephe ve iç perspektiflerinin geliştirilmesi, malzeme kararları.
14 Nihai tasarımın temsili (konsept diyagramları, planlar, kesitler, perspektifler, cepheler,)
15 Final Sınavı

Artun, A. (2006). Sanat Müzeleri 1 Müze ve Modernlik. İstanbul: İletişim Yayınları. Beranek, L. (2012). Concert halls and opera houses: music, acoustics, and architecture. Springer Science & Business Media. Foster, H. (2015). After the white cube. London Review of Books, 37(6), 25-27. (türkçesi https://www.e-skop.com/skopbulten/beyaz-kupun-ardindan/2443 Foster, H. (2013). Sanat mimarlık kompleksi: Küreselleşme çağında sanat, mimarlık ve tasarımın birliği. İletişim Yayınları. Foster, H. (2013). The art-architecture complex. Verso Books. Strong, J. (Ed.). (2010). Theatre buildings: a design guide. Routledge. Smith, A., & von Krogh Strand, I. (2011). Oslo’s new Opera House: Cultural flagship, regeneration tool or destination icon?. European Urban and Regional Studies, 18(1), 93-110.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 13 8 104
Proje Hazırlama 1 15 15
Proje Sunma 1 5 5
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 146

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek