GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
0 0 0 0

Lisans

1 Bir alana ait sorunları kentsel ve yapı ölçeğinde mimari tasarım perspektifinden çözmek.
2 Yapı, kent ilişkisinde tasarımın sürecini oluşturmak ve değerlendirmek.
3 Tasarıma etki eden çevresel etmenleri irdelemek ve doğru ilişkileri kurmak, sentez yapmak
4 Kente ait farklı parametreleri olan bölgelerde ve tarihi doku içerisinde tasarım yapma yetisi kazandırmak
5 Kentin geçmiş ve bugün ilişkisine tanık olmak, tarihsel gelişimini incelemek öğrenmekYokHafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Projenin tanıtılması, genel bilgilendirme
2 Verilen tasarımların aynı anda grup + bulma yeri olarak analizi
3 Seçilen alanın 1/500 - 1/200 ölçekli çevresel analizi ve konsept geliştirme
4 Kentsel bağlamın ve alanın çevresel analizi, vaziyet planı, eskizler, konsept, senaryo, program, kütle kararları (model/maket)
5 Kentsel bağlamda analizler ve alanın çevresel analizi, vaziyet planı, eskizler, konsept, senaryo, program, kütle kararları (model)
6 1/200 vaziyet planı, kütle kararlarının iyileştirilmesi, silüetler ve kentsel bağlam
7 Tasarımın 1/200 plan, kesit ve kavramsal perspektiflerinin geliştirilmesi
8 1. Ara Sınav
9 Tasarımın 1/200 plan, kesit, cephe ve kavramsal perspektiflerinin geliştirilmesi ve jürinin değerlendirilmesi
10 Jürinin DeğerlendirilmesiTasarımın 1/200 plan, kesit, cephe ve iç perspektiflerinin geliştirilmesi, malzeme kararları.
11 Development of 1/200 plans, sections, elevations and interior perspectives of the design, material desicions.
12 Tasarımın 1/200 plan, kesit, cephe ve iç perspektiflerinin geliştirilmesi, malzeme kararları.
13 Tasarımın 1/200 plan, kesit, cephe ve iç perspektiflerinin geliştirilmesi, malzeme kararları.
14 Nihai tasarımın temsili (konsept diyagramları, planlar, kesitler, perspektifler, cepheler,)
15 Final SınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 13 8 104
Proje Hazırlama 1 15 15
Proje Sunma 1 5 5
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 146

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek