GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EARC212 Conservation of a World Heritage Ders 2 4 4.00 3.00

Lisans


İngilizce


Öğrenciler somut ve somut olmayan kültür varlıkları hakkında bilinç kazanırlar. İstanbul'un tarihini öğrenirken, bir yandan da tarihi anıtların korunması hakkında fikir sahibi olurlar. UNESCO ve ICOMOS gibi modern kentlerin tarihi dokularını korumakla görevli organizasyonları tanırlar.


Dr. Nihan Naiboğlu


1 Öğrenci, somut ve somut olmayan kültürel miras kavramlarını öğrenir.
2 İstanbul'un tarihini ve kültürel zenginliğini ana hatlarıyla öğrenir.
3 Tarihi ve kültürel varlıkları koruma bilinci kazanır.
4 Kentleşme ve koruma kavramlarının yol açtığı tartışmaları öğrenir.

Birinci ÖğretimYok


İstanbul'un tarihi ve kültürel varlıkları. Koruma ve kültürel miras hakkında temel kavramlar.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Giriş
2 Tarihöncesinden günümüze İstanbul tarihi
3 UNESCO ve "Üstün Evrensel Değer"
4 Sultanahmet Arkeolojik Park
5 Süleymaniye Camii ve Çevresi Koruma Alanı
6 Zeyrek Camii ve Çevresi Koruma Alanı
7 İstanbul Kara Surları Koruma Alanı
8 Koruma Önlemleri. Vaka Çalışması: Segovia
9 İstanbul'da Azınlıklar
10 Somut Olmayan Kültür Varlıkları
11 Somut Olmayan Kültür Mirasını Korumak
12 Sürdürülebilir Kentsel Koruma
13 Kentsel Koruma Sorunları. Vaka Çalışması: Beyoğlu
14 Genel değerlendirme

https://whc.unesco.org/en/list/ https://www.icomos.org/enYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 20 20
Final Sınavı 1 24 24
Derse Katılım 14 3 42
Tartışma 14 1 14
Toplam İş Yükü (saat) 100

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek