GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EARC214 Design Drawing: Practice on a Conceptial Approach Ders 2 4 4.00 3.00

Lisans


İngilizce


Ders, öğrenciye, mimariyi tasarlama ve anlama sürecinin ayrılmaz bir parçası olarak, bir mimari fikrin / projenin temsilinin araçları olarak diyagramların, çizimlerin, modellerin nasıl kullanıldığını anlamayı amaçlamaktadır.


Doç.Dr. Soner Şahin


1 Mimari bir projenin sunumu ve grafik anlatım yöntemlerini öğrenmek
2 Mimari çizim teknikleri, plan, kesit ve cepheleri anlama, seviye ve ölçü çizgilerini kullanma becerilerini geliştirmek
3 Öğrenci, çağdaş mimari projelerde temsil becerilerini geliştirir.

Birinci ÖğretimYok


Mimari tasarım sürecinde iki ve üç boyutlu sunum yöntemlerinin incelenmesi. Mimari sunum yöntemlerine örnekler, malzeme ve tekniklerin değerlendirmeleriyle incelenmesi, mimari bir fikir anlayışına bağlı olarak mimari sunum becerilerini kullanma becerisi kazanmak


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Mimari Sunum ve Araçlara Giriş
2 Serbest el çizimleri, eskiz türleri
3 Bir Projenin Ana Fikrinin Diyagram ve Kavramsal Model Kullanılarak Temsil Edilmesi
4 "Bilgi" olarak diyagramlar
5 Kavramlar ve Talimatlar, Kriterler ve Uygulamalar
6 Hareketler, manevralar, kaçış veya mekan gibi Ortamları Haritalama.
7 Bina Programı Analizi, Bina Programı Hazırlama
8 Ara sınav
9 Kompleks Yapılarda Şema Temsili
10 Kavramsal Diyagramların Analizi
11 Pano Düzeni
12 Çağdaş Mimari Projelerin Konsept Analizi, Diyagramı
13 Proje Sunumu Portföyü
14 Son Sunum Üzerinde İnceleme ve Çalışma

Mimari Süreli yayınlar: Domus, Casabella, Volume, Abitare, El croquisYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Uygulama/Pratik 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Proje Hazırlama 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 2 6 12
Örnek Vaka İncelemesi 3 1 3
Proje Hazırlama 1 4 4
Proje Tasarımı /Yönetimi 1 8 8
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ev Ödevi 4 4 16
Toplam İş Yükü (saat) 99

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek