GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EARC204 Modern Architecture History Ders 2 4 5.00 3.00

Lisans


İngilizce


Öğrencileri kültür ve mimarlık arasındaki ilişki hakkında bilgilendirmek ve onları 18. yüzyılın sonundan modern dünyanın günümüze kadar modern mimari, şehircilik ve müttefik sanatlarla tanıştırmak. Amaç, dönemin tarihsel bir anlayışını sunmak ve mimaride çağdaş sorunları değerlendirmek için anlamlı bir çerçeve geliştirmek.


Doç.Dr. Soner Şahin


1 Modern Mimarinin temel teorilerini tanımlaması
2 Modernizmin dönüşümünü gerekçeleriyle incelemek
3 Bugünün mimarisi hakkında konuşabilmek, çağdaş mimarinin dilini ve potansiyellerini anlayabilmek

Birinci ÖğretimYok


Tasarım, biçim ve yapı felsefesine vurgu yaparak, 19. yüzyıldan günümüze mimarinin incelenmesi


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Giriş: Kültür, teknoloji ve mekanın kesiştiği noktada mimari
2 19. Yüzyıl Teknolojisi ve Kültürel Değişim
3 Tarihselciliğe Karşı Tepkiler
4 Modern Kent planları
5 Banliyönün Ortaya Çıkışı, Garden-City, Amerikan Şehirleri, Chicago.
6 İlk Modern akımlar: Deutscher Werkbund, Expressionism, Futurism, De Stijl, Constructivism.
7 Amerika'da Erken Modern Mimari
8 Ara sınav
9 Modernizm: Loos, Bauhaus, Gropius.
10 Modernizm: Mies van der Rohe, Le Corbusier, CIAM.
11 Mimarlık, Kimlik ve Milliyetçilik
12 II.Dünya Savaşı Sonrası Modern Mimari: Modernizmin Revizyonları
13 Postmodernizm
14 Çağdaş Mimari Tasarımda Yeni Eğilimler

Kenneth Frampton, Modern Architecture: A Critical History, New York: Thames & Hudson World of Art, 2007. Ulrich Conrads, Programs and Manifestos on 20th-Century Architecture, Cambridge, MA: The MIT Press, 1975. Alan Colquhoun, Modern Architecture, Oxford: Oxford University Press, 2002. William J.R. Curtis, Modern Architecture since 1900, Phaidon, 1996. Jean-Louis Cohen, The Future of Architecture. Since 1889. New York: Phaidon, 2012. Sigfried Giedion, Space, Time and Architecture, Harvard University Press, 2009 (first published in 1941). Liane Lefaivre, Alexander Tzonis, Critical Regionalism: Architecture and Identity in a Globalized World, Prestel, 2003.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Makale Kritik Etme 1 12 12
Bireysel Çalışma 1 32 32
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 16 16
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 22 22
Okuma 1 32 32
Toplam İş Yükü (saat) 116

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek