GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EARC202 Architectural Design III Ders 2 4 5.00 4.00

Lisans


İngilizce


Mimari bir problemin belirlenmesi, gerekli bilgilerin toplanması, birleştirilmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi, 3 boyutlu hayal gücü kazanımının sağlanması, mevcut yapılı çevrenin farklı katmanlarla, fiziksel ve sosyal bir mekan olarak anlaşılması.


Öğr. Gör. Dilara BERK COŞKUN


1 Mimari bir sorunu belirleme, gerekli bilgiyi toplama, birleştirme ve değerlendirme becerisi kazanabilme
2 Mimari tasarımla ilgili araştırma, analiz ve sentez yapabilme becerisi kazanabilme
3 Yapıyı kentsel ölçek ve kentsel ilişkiler bağlamında başlayarak ele alarak tasarım yapabilme
4 Tasarımda temel mimari ve çevresel ilkelerin etkin olarak kullanma becerisinin kazanabilme
5 Ön proje hazırlama ve sunma becerisi kazanabilme

Birinci Öğretim


-


-


Öğrenciler İstanbul'da bir alanı inceleyip analiz edecekler. Ön tasarım deneyleri ile seçilen alanların kentsel dinamikleri ve potansiyelleri ayrıntılı olarak tartışılacak ve analiz edilecektir. Öğrenciler daha sonra seçilen bölgenin fiziksel, sosyal veya kültürel potansiyelini ele almaları gereken bir program geliştirilecektir. Proje konusu ve proje yeri öğrenci tarafından kararlaştırılacaktır.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Giriş, genel bilgilendirme
2 Arsa ve proje konusu seçimi, ihtiyaç programı oluşturma
3 Çevre analizleri, silüet, eskizler, konsept diyagramı
4 Proje ön eskizleri, 1/500 vaziyet planı, kütle kararları
5 Proje ön eskizleri, 1/500 vaziyet planı, kütle kararları
6 1/500 vaziyet planı, 1/200 planlar ve kesitler
7 1/500 vaziyet planı, 1/200 planlar ve kesitler
8 1. vize
9 1/500 vaziyet planı, 1/200 planlar ve kesitler
10 1/500 vaziyet planı, 1/200 planlar ve kesitler, model
11 1/500 vaziyet planı, 1/200 planlar, kesitler, cephe, model
12 1/500 vaziyet planı, 1/200 planlar, kesitler, cephe, model
13 1/500 vaziyet planı, 1/200 planlar, kesitler, cephe, model
14 1/500 vaziyet planı, 1/200 planlar, kesitler, cephe, model, iç mekan perspektifleri, proje sunumları

Konuyla ilgili mimari literatür, kitap, dergi, internet kaynaklarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

-


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 7 7
Final Sınavı 1 6 6
Derse Katılım 14 6 84
Proje Hazırlama 14 1 14
Proje Sunma 14 1 14
Toplam İş Yükü (saat) 125

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek