GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EARC108 Building Elements I Ders 1 2 5.00 2.00

Lisans


İngilizce


Bir yapının zemininden başlayarak temel, duvar, döşeme, merdiven vb. yapı elemanlarının ele alınması ile kaba yapımdan ince yapım aşamasına kadar yer alan bileşenlerinin kurgulanması ve sorunların çözümü


Öğr.Gör. Yunus Turan Pekmezci


1 Yapısal tanımların, kavramların, yapıların sınıflandırılmasının öğrenilmesi
2 Farklı yapı türlerinin zemininden başlayarak temel, duvar, döşeme, merdiven vb. yapı elemanlarının ve detaylarının öğrenilmesi
3 Farklı yapı türlerinin kaba yapımdan ince yapım aşamasına kadar yer alan bileşenlerini kurgulayabilme becerisini kazanmak

Birinci Öğretim


-


-


Yapısal tanımlar, kavramlar, yapı sınıflandırılması, yapı yükleri ve zemine iletiliş ilkeleri, zemin türleri, inceleme yöntemleri, kazılar, yığma ve iskelet yapı temel sistemleri, duvar ve duvar boşlukları, kemerler, tonozlar, kubbeler, döşemeler, merdivenler.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Tanımlar, zemin türleri, zemin inceleme yöntemleri, yapının zemine uygulanması, temellerin sınıflandırılması, yüzeysel temeller
2 Derin temeller + uygulama /
3 Temellerde yalıtım, drenaj + uygulama
4 Duvarlar: tanım, sınıflama, taş ve toprak (kerpiç, tuğla) duvarlar
5 Ahşap, beton, cam, alçı, plastik, metal ve karma ürünlü duvarlar
6 Duvar sınıflamasına ilişkin örnekler + uygulama, duvar boşlukları, kemerler, tonozlar, kubbeler, Döşemeler: tanım, sınıflama, toprak döşemeler
7 Betonarme döşemeler + uygulama, gazbeton, ahşap, çelik ve karma ürünlü döşemeler + uygulama
8 Betonarme döşemeler + uygulama, gazbeton, ahşap, çelik ve karma ürünlü döşemeler + uygulama
9 Döşeme sınıflamasına ilişkin örnekler, döşeme kaplamaları + uygulama, Merdivenler: tanım, sınıflama
10 Merdiven yapım sistemleri: oturtma, konsol, kirişli + uygulama
11 Merdiven yapım sistemleri: payaslı + uygulama
12 Merdiven kaplamaları, korkuluk ve küpeşte + uygulama, Yürüyen merdiven, rampa ve asansör, merdiven dengelemesi + uygulama
13 Merdiven kaplamaları, korkuluk ve küpeşte + uygulama, Yürüyen merdiven, rampa ve asansör, merdiven dengelemesi + uygulama
14 Uygulama

-Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

-


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Proje Sunma 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50
Ev Ödevi 10 4 40
Toplam İş Yükü (saat) 133

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek