GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
0 0 0 0

Lisans

1 Yapısal tanımların, kavramların, yapıların sınıflandırılmasının öğrenilmesi
2 Farklı yapı türlerinin zemininden başlayarak temel, duvar, döşeme, merdiven vb. yapı elemanlarının ve detaylarının öğrenilmesi
3 Farklı yapı türlerinin kaba yapımdan ince yapım aşamasına kadar yer alan bileşenlerini kurgulayabilme becerisini kazanmak
4 Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama becerisini kazanmakYokHafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Tanımlar, zemin türleri, zemin inceleme yöntemleri, yapının zemine uygulanması, temellerin sınıflandırılması, yüzeysel temeller
2 Derin temeller + uygulama
3 Temellerde yalıtım, drenaj + uygulama
4 Duvarlar: tanım, sınıflama, taş ve toprak (kerpiç, tuğla) duvarlar
5 Ahşap, beton, cam, alçı, plastik, metal ve karma ürünlü duvarlar
6 Duvar sınıflamasına ilişkin örnekler + uygulama, duvar boşlukları, kemerler, tonozlar, kubbeler, Döşemeler: tanım, sınıflama, toprak döşemeler
7 Betonarme döşemeler + uygulama, gazbeton, ahşap, çelik ve karma ürünlü döşemeler + uygulama
8 Uygulama
9 Döşeme sınıflamasına ilişkin örnekler, döşeme kaplamaları + uygulama, Merdivenler: tanım, sınıflama
10 Merdiven yapım sistemleri: oturtma, konsol, kirişli + uygulama
11 Merdiven yapım sistemleri: payaslı + uygulama
12 Merdiven kaplamaları, korkuluk ve küpeşte + uygulama, Yürüyen merdiven, rampa ve asansör, merdiven dengelemesi + uygulama
13 Merdiven kaplamaları, korkuluk ve küpeşte + uygulama, Yürüyen merdiven, rampa ve asansör, merdiven dengelemesi + uygulama-
14 UygulamaYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Quiz 3 1 3
Uygulama/Pratik 5 5 25
Proje Sunma 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 50 50
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50
Toplam İş Yükü (saat) 131

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek