GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EARC106 Building Materials Ders 1 2 5.00 3.00

Lisans


İngilizce


Mimarlık eğitimi kapsamında, yapıyı oluşturan en küçük parçası olan malzemenin, yapıda kullanılan ana malzemeler ve teknolojiler ile artan ve gelişen yapı ürünlerinin, tasarıma ve uygulamaya yönelik özeliklerinin aktarılması ile bu ürünlerin kullanım alanlarına yapıyla ilişkisine göre tanıtılmasıdır.


Öğr.Gör. Nazlıcan NAZLI


1 Yapı malzemelerinin seçimini ve kullanımını belirleyecek çevresel faktörler ile ilgili genel bilgi sahibi olmak ve kullanıcı ihtiyaçlarını belirlemek.
2 Çevresel etmenler ve kullanıcı gereksinimleri temel alınarak, seçilecek malzemenin niteliği ve uygunluğunun belirlenmesi, malzeme ve mekan uyumunda, yapının ömrünü belirleyici uygun detaylar için mazleme seçiminde doğru karar alınması.
3 Yapı malzemelerinin yapı ürünleri içindeki yerinin anlaşılması, üretimlerinden kullanım sonrasına kadar, fiziksel, mekanik, kimyasal, özelliklerinin ve yapılarının öğrenilmesi.
4 Yapı malzemesi ile ilgili bilgileri elde etme, ilgili standartlara göre sınıflama, değerlendirme, kaydetme ve uygulama, yönetme becerisinin kazanılması
5 Yapı malzemelerinin yapıda doğru yerlerde, doğru yapı ürünleri ve doğru detaylar içinde kullanılma becerisinin kazanılması.

Birinci ÖğretimYok


yapı ürünleri ile ilgili genel tanımlar, çevresel faktörler, standartlar, yapı malzemeleri (ahşap, metaller, pişmiş toprak, ahşap, karışımlar (kireç, beton vb.), plastikler, doğal taşlar, boya, tekstil.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Yapı ve yapı ürünleri hakkında genel bilgilerin tanımlanması (birimler, bileşenler, elemanlar ve malzemeler)
2 Malzemelerin genel özellikleri (görsel özellikler, fiziksel özelikler, kimyasal özellikler, mekanik özellikler)
3 Standart ve sınıflandırma nedir? Yapı malzemelerinin "sınıflandırılması ve standardizasyonunun" tanımlanması. Yapı malzemelerinin genel sınıflandırmasının açıklanması.
4 yapı mlzemelerinin genel özelliklerinin yapılarda sorun oluşturan etkenler ve yalıtım ürünleri (güneş, rüzgâr, ısı, su, nem, yangın, ses) ile açıklanması
5 1. Ara Sınav
6 Yapı malzemelerinin genel özelliklerini tanımlama, çevresel faktörleri öğrenme ve faktörler ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda doğru malzeme seçimi
7 Isı transfer yollarının ve yapı malzemeleri üzerindeki su, ateş ve güneş etkilerinin tanımlanması
8 1. Ara Sınav
9 Gürültü, Akustik, su, yangın, güneş, gibi çevresel etmenlerin ve zararların yapı malzemesi üstünde etkisi. malzemelerin seçiminde bu faktörlerin etkisi
10 Ahşap (ağacın yapısı, ahşabın sınıflandırması, genel özellikleri, ahşaba zarar veren etkenler, ahşabı doğal yolla ve yapay yolla kurutma ve koruma, kereste üretimi, ahşap levha üretimi, hazır ahşap ürünler, ahşap malzemenin yapılarda kullanım, örnekleme)
11 Ahşap (ahşabın yapısı, ahşabın sınıflandırılması, genel özellikler, ahşaba zarar veren faktörler, ahşabın doğal ve yapay kurutma ve korunması, kereste üretimi, ahşap levha üretimi, hazır ahşap ürünler, ahşap malzemenin binalarda kullanımı, örnekleme)
12 Doğal taşlar (genel tanım, sınıflandırma, üretim, genel yapısal ve fiziksel özellikler, doğal taşlara zarar veren çevresel etkenler, malzemenin yapılarda kullanımı) Agrega ve perlit (genel tanım, sınıflandırmalar, genel yapısal ve fiziksel özellikler, yapılarda kullanım)
13 cam (genel tanım, sınıflandırma, üretim, genel yapısal ve fiziksel özellikler, malzemenin yapılarda kullanımı)
14 -Bağlayıcı yapı malzemeleri (alçı, kireç, çimento, tanımlar, sınıflandırmalar, özellikler, yapıda kullanım) -Harçlar (tanım, sınıflandırmalar, harç üretimi, harç türleri, özellikler, yapıda kullanım) Beton (tanım, basınç dayanımı, sınıflandırmalar, beton üretimi, su ve beton, slump deneyi, beton katkıları, kalıp, betonun taşınması ve dökümü, özellikler, yapıda kullanım, mevcut binalarda test yöntemleri)

Ballard Bell, V., Materials for Architectural Design 2, LaurenceKing Publishing, 2014 Balanlı, A., Yapıda Ürün Seçimi, İstanbul, YÜMFED Yayını, No: 4, 1997. Architectural Review Detail Betonart The PlanYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Tartışma 6 2 12
Soru-Yanıt 13 1 13
Bireysel Çalışma 5 2 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 35 35
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35
Ev Ödevi 2 5 10
Toplam İş Yükü (saat) 117

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek