GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
0 0 0 0

Lisans

1 Öğrenciler Veri Madenciliği temel kavramlarını öğrenme ve uygulayabilme bilgi ve becerisi kazanacaklardır.
2 Öğrenciler Veri önişleme-(Veri temizleme, birleştirme) yöntemlerini öğrenecektir.
3 Öğrenciler Veri indirgeme yöntemleri öğrenecektir.
4 Öğrenciler eğiticili ve eğiticisiz yöntemlerle sınıflama ve kümeleme yöntemlerini öğreneceklerdir. Öğrenciler birliktelik kuralları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.YokHafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Veri Madenciliğine Giriş
2 Veri Madenciliği Kavramları
3 Regresyon
4 Regresyon
5 Kümeleme
6 Kümeleme
7 Sınıflandırma
8 Ara Sınav
9 Sınıflandrıma
10 Sınıflandırma
11 Boyut indirgeme
12 Destek Vektör Makineleri
13 Yapay Sinir Ağları
14 Proje SunumlarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 40
Proje Sunma 1 60
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 10 10
Bütünleme Sınavı 1 10 10
Alan Çalışması 1 10 10
Rapor Sunma 1 40 40
Proje Sunma 1 40 40
Toplam İş Yükü (saat) 113

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek