GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EBLG204 Genel Kimya Ders 2 4 6.00 3.00

Lisans


Türkçe


Kimyanın temellerinin (kiyasal hesaplamalar, temel kimya kanunları, malzemenin yapısı vs) kavranmasını sağlayan derstir.


Dr. Öğr. Üyesi Fatma Tuğçe DUMANLI


1 Öğrenciler kimyanın mantığını kavrayacaktır.
2 Öğrenciler öğrendikleri konuları farklı disiplinlere uygulayabilecektir.
3 Öğrenciler sorumluluk alma ve neden-sonuç ilişkisi kurma becerilerini kazanacaktır.

Birinci Öğretim


Ön koşul bulunmamaktadır.


-


Genel Kimya I, inorganik ve fiziksel kimyanın bir araştırması ve bilim dışı ve müttefik sağlık bölümleri için organik kimyaya giriş sağlamak için tasarlanmış bir dönemlik bir derstir. Bu derste işlenen konular atomik yapı, kovalent ve iyonik bağ, kimyasal reaksiyonlar, kimyasal hesaplamalar, asit, baz ve çözelti kimyasını içerir. Nicel muhakeme becerileri geliştirilir ve uygun olan yerlerde bu kavramların anlaşılmasını geliştirmek için kullanılır.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Madde ve özellikleri
2 Atom ve Atom Kuramı
3 Kimyasal Bileşikler
4 Kimyasal bileşikler
5 Kimyasal reaksiyonlar
6 Kimyasal tepkimeler: Yanma reaksiyonları
7 Soru çözümü
8 Ara sınav
9 Sulu Çözelti Tepkimelerine Giriş
10 Gazlar
11 Termokimya
12 Termokimyada entalpi kavramı
13 Termokimyada iş ve enerji kavramları
14 Atom ve periyodik tablo

Ralph H. Petrucci, William S. Harwood, F. Geoffrey Herring, "Genel Kimya İlkeler ve Modern Uygulamalar 1", Sekizinci Basıdan Çeviri, Çeviri Editörleri: Tahsin Uyar, Serpil Aksoy, Palme Yayıncılık, Ankara, (2005).Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

-


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Ev Ödevi 3 10 30
Toplam İş Yükü (saat) 138

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek