GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
0 0 0 0

Lisans

1 Bu dersin sonunda öğrenci, mantıksal yöntemleri kullanabilir ve kanıt tekniklerini tanımlar.
2 Yinelemeli bağıntıları tanımlar ve yinelemeli bağıntıları algoritmalarda kullanır
3 Çizgeleri sınıflar ve çizgelerin yapılarıyla ilgili temel kavramları tanımlar
4 Modüler aritmetik ve sayılar teorisi bilgilerini uygular
5 olasılığın kurallarını ayrık yapılar üzerinde uygularYokHafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Ayrık Matematik ve Uygulamaları Temeller: Mantık ve Kanıtlar: Önermeler Mantığı
2 Mantık ve İspatlar
3 Temel Yapılar: Kümeler, Fonksiyonlar, Diziler, Toplamlar ve Matrisler
4 Algoritmalar
5 Sayı Teorisi ve Kriptografi
6 Sayı Teorisi ve Kriptografi
7 Tümevarım ve özyineleme
8 Ara Sınav
9 Sayma, Ayrık Olasılık
10 Gelişmiş Sayma Teknikleri
11 İlişkiler
12 Grafikler
13 Ağaçlar, Boole Cebiri
14 Modelleme Hesaplaması
15 Final SınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 40 40
Final Sınavı 1 60 60
Derse Katılım 15 1 15
Soru-Yanıt 5 2 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Performans 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 187

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek