GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EBLG202 Ayrık Matematik Ders 2 4 7.00 3.00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı bilgi teknolojileri alanında ihtiyaç duyulan ayrık matematiğin temel bilgi ve becerilerini öğrencilere sunmaktır.


Dr. Öğr. Üyesi Merve Temizer Ersoy


1 Bu dersin sonunda öğrenci, mantıksal yöntemleri kullanabilir ve kanıt tekniklerini tanımlar.
2 Yinelemeli bağıntıları tanımlar ve yinelemeli bağıntıları algoritmalarda kullanır
3 Çizgeleri sınıflar ve çizgelerin yapılarıyla ilgili temel kavramları tanımlar
4 Modüler aritmetik ve sayılar teorisi bilgilerini uygular
5 olasılığın kurallarını ayrık yapılar üzerinde uygular

Birinci ÖğretimYok


Mantık ve Kanıt; Bağıntılar; Algoritmalar; Sayma Yöntemleri, Yinelgen Bağıntılar; Çizgeler; Olasılık kuralları; Modüler aritmetik


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Mantık
2 Kanıt Yöntemleri
3 Matematiksel Tümevarım
4 Yinelemeli Bağıntılar ve çözümleri
5 Sayma Yöntemleri
6 Güvercin yuvası kuralı, permütasyon, kombinasyon
7 Modüler Aritmetik, asal sayılar, ortak bölenlerin en büyüğü
8 Olasılık, Koşullu olasılık, Bayes kuralı
9 Rastgele değişkenler, beklenti, önemli olasılık dağılımları
10 Ara Sınav
11 Çizge Terimleri ve eşyapılı çizgeler
12 Çizgeler, Euler Çizgeleri, Hamilton çevrimleri, düzlemsel çizgeler, çizge boyama
13 Çizgelerde (maksimum) eşleştirme
14 Final

Discrete Mathematics and Its Applications, 7th Edition, Kenneth H. Rosen. Mathematics for Computer Science, Eric Lehman and Tom Leighton, 2004Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 40 40
Final Sınavı 1 60 60
Derse Katılım 15 1 15
Soru-Yanıt 5 2 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Performans 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 187

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek