GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
0 0 0 0

Lisans

1 Bilimsel bir bakış açısı kazanır ve bilimsel araştırma sürecini bilir.
2 Psikolojide kullanılan araştırma yöntemlerini kendi geliştirdiği hipotezleri test etmek üzere kullanabilir.
3 Verilen bir araştırma konusuyla ilgili literatür taraması yapabilir.
4 Psikolojik olguları ölçmek için gerekli araçları (anket, ölçek gibi) belirler ve kullanabilir.
5 İstatistiksel analizlerini yapar ve bitirme tezi yazma esaslarına uygun tez hazırlar ve sunar.YokHafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Araştırma konusunun belirlenmesi
2 Araştırma amacının ve hipotezlerinin netleştirilmesi
3 Veri toplama araçlarının hazırlanması
4 Literatür taraması ile ilgili alt başlıkların belirlenmesi
5 Giriş bölümünün tamamlanması
6 Yöntem kısmının tamamlanması
7 Yapılan çalışmaların tez yazım kılavuzu formatına uygun olarak hazırlanması ve hafta sonunda bölüm başkanına teslimi
8 Literatür çalışmasının gözden geçirilmesi, ilgili araştırmaların özetlenmesi
9 Literatür çalışmasının gözden geçirilmesi, ilgili araştırmaların özetlenmesi
10 Literatür taraması, Veri toplama sürecinin sonlandırılması
11 İstatistiksel Analizlerinin Yapılması ve Bulguların Hazırlanması
12 Literatür taramasının sonlandırılması
13 Tez yazım kılavuzuna uygun olarak Giriş, Literatür Tarama, Yöntem ve Bulgular bölümlerinin hazırlanması
14 Tartışma, Sonuç ve Önerilerin de eklenerek tezin tamamlanması Kaynakça kontrolü
15 Bitirme tezinin teslimi ve sunumuYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Rapor Hazırlama 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Rapor Hazırlama 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Gözlem 14 2 28
Alan Çalışması 15 8 120
Rapor Hazırlama 2 34 68
Rapor Sunma 2 3 6
Proje Tasarımı /Yönetimi 14 12 168
Makale Kritik Etme 50 2 100
Bireysel Çalışma 70 3 210
Okuma 20 2 40
Rapor 2 5 10
Toplam İş Yükü (saat) 750

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek