GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EANT306 Sporda Ölçme ve Değerlendirme Seçmeli Ders Grubu 3 6 5.00 3.00

LisansSporcu performansı ile ilgili kavramlar, ölçme ve değerlendirme kriterleri, basit testlerin hazırlanması gerekliliği amacı ve uygulama prosedürleri, vücut kompozisyonu


Dr.öğr.üyesi Emre AK


1 Performans ve performans yönetimi kavramlarını tanımlayabilme,
2 Örgütsel performans ölçütlerinin yapısını ve özelliklerini ayırt edebilme,
3 İşletmelerde kullanılabilecek örgütsel performans ölçüm yöntemlerini açıklayabilme,
4 Performans yönetimi konusunda karar verme becerilerini ayırt edebilme
5 Performans ölçüm sistemini tasarlanmasını tanımlayabilme

Birinci ÖğretimYok


Performansla ilgili kavramları bilme, ölçme ve değerlendirme süreçleri ve kavramlarını bilme, nabız sayımı, tansiyon ölçümünü bilme, temel motorik özelliklerin ölçüm testlerini bilme, vücut kompozisyonunu belirleyebilme.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Ölçmeye İlişkin Temel Kavramlar ve Ölçmenin Önemi
2 Ölçme hatalarını tanımlar
3 Geçerlik, güvenirlik ve nesnellik arasındaki farklılıkları ortaya koyar.
4 Ölçme ve değerlendirme arasındaki farklılıkları ortaya koyar ve farklı ölçek türlerini tanımlar.
5 Spor becerileri (psikomotor davranışları), Bilişsel ve duyuşsal davranışları ölçmede kullanılan testleri tanımlar.
6 Norm dayanıklı testler ve ölçüt dayanıklı testleri ve aralarındaki farklılıkları tanımlar
7 ara sınav
8 Ölçme Aracındaki Hatayı Giderecek Özellikler
9 Ölçme Aracının Güvenirliği
10 Ölçme Aracının Geçerliği
11 Bilişsel Özelliklerin Ölçülmesi
12 Duyuşsal Özelliklerin Ölçülmesi
13 Psikomotor Özelliklerin Ölçülmesi
14 Bireysel ve Takım Sporlarda Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Araçları

Kendal, D. R., Gruber, J. J. Ve Johson, R. E. (1987). Measurement and Evaluation For Physical Educatiers (2nd. Ed.), Illinois: Human Kinetics. Morrow, J. R. Lacson, A. W. Dischson, J. L. Ve Mood, D. P. (1995). Measurement and Evaluation in Human Performans. İllinois: Human Kinetics. Strand, B. N., ve Wilson, R. (1993), Assesing Sport Skills, İllinois: Human Kinetics.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Toplam 0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Uygulama/Pratik 3 4 12
Rapor Hazırlama 3 10 30
Rapor Sunma 3 5 15
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Laboratuvar Ara Sınavı 3 10 30
Toplam İş Yükü (saat) 121

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek