GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
0 0 0 0

Lisans

1 Finansal Yönetim alanındaki genel kavramları temel düzeyde kavrar.
2 Finansal Yönetim alanında yer alan işlemleri, mevzuatlar gereği amacına ve aşamalarına uygun şekilde yürütür.
3 Finansal Yönetim işlemlerinin genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanır, finansal tabloların finansal raporlama standartlarına uygun raporlar ve analiz teknikleri kullanılır.YokHafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Finansal Yönetimin tanımı, fonksiyonları ve diğer disiplinlerle ilişkisi
2 Paranin Zaman Degeri, Faiz Hesaplamaları; Basit ve bileşik faiz uygulamaları
3 Paranin Zaman Degeri, Faiz Hesaplamaları; Efektif ve reel faiz uygulamaları
4 Finansal Planlama ve Araçları, Proforma Finansal Tablolar
5 Bütçeleme, Nakit bütçesi, Satış ve Satınalma Bütçeleri, Nakit Bütçesinin Hazırlanması
6 Başabaş Analizi ve Kar Planlaması
7 Kaldıraç Analizleri, EBIT, EBITDA Hesaplamaları
8 ARA SINAV
9 Finansal Tablo Analizleri
10 İşletme sermayesi yönetimi
11 Alacak Yonetimi, Stok Yonetimi ve Nakit Yönetimi
12 Proje Değerleme Yöntemleri (Sermaye Bütçelemesi); Paranın Zaman Değerini Dikkate Almayan Yöntemler
13 Proje Değerleme Yöntemleri (Sermaye Bütçelemesi); Paranın Zaman Değerini Dikkate Alan Yöntemler
14 Genel tekrarYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Problem Çözümü 1 28 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
Okuma 1 40 40
Toplam İş Yükü (saat) 150

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek