GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EBNF106 İşletmeye Giriş Ders 1 2 6.00 3.00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı; özel sektör ve kamu sektöründe çalışacak yönetici adaylarına, işletmelerin kuruluş öncesi, kuruluş ve kuruluş sonrası faaliyetlere ilişkin genel konuları verip gerek ülke gerekse küresel düzeyde temel bilgileri vermektir.


Dr. Öğr. Üyesi Gözde MERT


1 İşletmecilikle ilgili temel kavramları tanımlar.
2 İnsan ihtiyaçları ve ekonomik faaliyetlerle ilişkisini ayırt eder.
3 İşletme yönetimiyle ilgili sorunların analiz eder.
4 İşletme kuruluşu hakkında bilgi sahibi olur.
5 İşletme fonksiyonları ile diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi açıklar.

Birinci Öğretim


Ön koşul olan ders bulunmamaktadır.


Yok


Bu derste işletmenin temel prensipleri ve teorileri ile bu teorilerin iş hayatındaki uygulamaları ele alınmaktadır. İşletmecilikte Temel Kavramlar, İşletmenin Çevresi, İşletmelerin sınıflandırılması, Kapasite ve KOBİ’ler, İşletmeler Arası Anlaşmalar, Hukuki Açıdan İşletme Çeşitleri, Halkla İlişkiler ve Araştırma Geliştirme, İşletme Yönetimin Tanımı, Gelişimi ve Fonksiyonları, Tedarik ve Üretim Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Muhasebe ve Finansman Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletmelerde Kuruluş Çalışmaları ve Kuruluş Yeri Faktörleri, İşletme Yönetimin Tanımı, Gelişimi ve Fonksiyonları, Tedarik ve Üretim Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Muhasebe ve Finansman Yönetimi, Halkla İlişkiler ve Araştırma Geliştirme, İnsan Kaynakları Yönetimi .


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 İşletme Bilimi İlgili Temel Kavramlar
2 İşletme Biliminin Diğer Bilim Dalları İle İlişkisi, İşletmelerin Amaçları ve Sorumlulukları, İşletmelerin Sınıflandırılması
3 İşletmenin Kuruluşu, İşletmenin Çevresi
4 Küçük İşletme ve Girişimcilik
5 Yönetim Fonksiyonu
6 Üretim Fonksiyonu
7 Pazarlama Fonksiyonu
8 Ara Sınav
9 İKY Fonksiyonu
10 Finansman Fonksiyonu, Muhasebe ve Ar&Ge Fonksiyonu
11 Halkla İlişkiler Fonksiyonu
12 İşletme Bilgi Sistemleri ve Elektronik İşletmecilik, İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk
13 Küresel İşletmecilik
14 İşletmede Kullanılan Karar Teknikleri
15 Final Sınavı

- O.C. Ferrell, Geoffrey A. Hirt ve Linda Ferr (2017). İşletme, Çeviri Editörü: Doç. Dr. Ulaş Akküçük, Nobel Yayıncılık. - Ertürk, Mümin (2017). İşletme Biliminin Temel İlkeleri, 18. Baskı, Beta Basım.



Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Örnek Vaka İncelemesi 1 40 40
Bireysel Çalışma 1 30 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Okuma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 162

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek