GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EBNF102 Mikro Ekonomi Ders 1 2 7.00 3.00

Lisans


Türkçe


Dersin amacı, öğrencilerin ekonomiyle ilgili temel bilgileri edinmesini sağlamak, ekonomiyle ilgili konuları anlama ve yorumlama becerisi kazandırmak, ekonominin teorik bilgilerinin uygulamada nasıl kullanılacağını anlatmak.


Dr. Nuriye Zeynep ÖKTEN


1 Genel mikro iktisat teorisi hakkında bilgili olma.
2 İktisadi olayları yorumlarken matematiksel modelleri ve grafikleri kullanma ve yorumlama konusunda bilgi sahibi olma.
3 Günlük hayattaki ekonomik olaylara ve sorunlara yaklaşımlarında geniş bir bakış açısından hareketle, iktisadi konularda analitik yönden tutarlı fikir oluşturma ve bu fikri savunma becerisine sahip olma.

Birinci Öğretim


Dersin ön koşulu olan ders/ler bulunmamaktadır.


Yok


Dersle ilgili içerik Haftalık Ders Ayrıntıları’nda verilmiştir.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Her Ekonominin Ana Sorunları, serbest piyasa ekonomisinde tüketim, üretim ve bölüşüm sorunu, metematik ve şekillerlerle optimizasyon
2 Tüketici Tercihleri ve Fayda Eğrilerinin Özellikleri,Tüketici ve Optimizasyon, ve Bireysel Talep Fonksiyonları
3 Tüketici Tercihlerinde, gelirinde ve fiyatlarda değişme ve tüketici dengesi,Mallar Arası İlişkiler ve Bireysel Talep Fonksiyonları ve esneklikler
4 Tüketici Tercihlerinde, gelirinde ve fiyatlarda değişme ve tüketici dengesi,Mallar Arası İlişkiler ve Bireysel Talep Fonksiyonları ve esneklikler (devamı)
5 Mallar Arası İlişkiler ve Bireysel Talep Fonksiyonları ve esneklikler,Piyasa talebi ve esneklik
6 Üretim Fonksiyonları ve verim ve ölçek analizi, teknolojik gelişme
7 Maliyet Minimizasyonunu ve maliyet fonksiyonları
8 Ara Sınav
9 Tam Rekabetçi Piyasada Kar maksimizasyonu
10 Tam Rekabetçi Piyasa, Monopol Piyasası
11 Oligopol Piyasaları:Duopol, Oligopol Piyasaları: Anlaşmalı ve Anlaşmasız Çok Firmalı Oligopoller
12 Monopollü Rekabet Piyasası
13 Faktör Piyasaları
14 Final Sınavı

Mikro Ekonomi - Mahfi EğilmezYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 5 5
Bireysel Çalışma 6 15 90
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Performans 6 10 60
Toplam İş Yükü (saat) 174

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek