GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OTRD153 Türk Dili I Ders 1 1 2.00 2.00

Önlisans


Türkçe


Tüm fakülte ve bölümler için zorunlu ders olan Türk Dili dersi, Türkçemizin kökeni hakkında bilgi vermek, dünya dilleri arasındaki yeri ve önemini belirlemek, tarihi gelişimini izlemek adına yol gösterici olacaktır. Dersimiz, öğrencilerimizin, Türkçeyi doğru kullanma, geliştirme becerisi kazanmalarını; yazılı ve sözlü anlatımda kendilerini doğru ifade edebilmeleri için imlâ ve noktalama gibi dilbilgisi kurallarına hâkim olmalarını sağlayacaktır. Derslerimizde, dilekçe ve özgeçmiş yazma gibi temel bilgiler verilerek öğrencilerimizin günlük hayatı kolaylaştıracaktır. Metin oluşturmanın şekil ve üslûp kuralları anlatılarak öğrencilerimiz yazmaya teşvik edilecektir. Türk Dili, öğrencilerimizi, yabancı kelimelerle iç içe geçmiş bir Türkçeyle konuşma yanlışından kurtararak dilimize sahip çıkma bilincini onlara aşılayacaktır.


Doç. Dr. Özlem Kale


1 Dersimiz, öğrencilerimizin, Türkçeyi doğru kullanma, geliştirme becerisi kazanmalarını; yazılı ve sözlü anlatımda kendilerini doğru ifade edebilmeleri için imlâ ve noktalama gibi dilbilgisi kurallarına hâkim olmalarını sağlayacaktır.
2 Derslerimizde, dilekçe ve özgeçmiş yazma gibi temel bilgiler verilerek öğrencilerimizin günlük hayatı kolaylaştıracaktır.
3 Metin oluşturmanın şekil ve üslûp kuralları anlatılarak öğrencilerimiz yazmaya teşvik edilecektir
4 Türk Dili, öğrencilerimizi, yabancı kelimelerle iç içe geçmiş bir Türkçeyle konuşma yanlışından kurtararak dilimize sahip çıkma bilincini onlara aşılayacaktır.

Birinci Öğretim


-


Yok


Dilbilgisi Edebiyat (şiir, hikaye, roman, tiyatro) Günlük hayat pratikleri (özgeçmiş yazımı, dilekçe, kompozisyon)


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Kelime türleri (İsim, sıfat, zamir…
2 Fiil bilgisi (Ek fiil, fiil çatıları, fiilimsiler)
3 Kelime grupları
4 Paragraf bilgisi
5 Cümle Bilgisi 1 (Cümle ögeleri ve çeşitleri
6 Cümle Bilgisi 2 (Cümle ögeleri ve çeşitleri)
7 Vize
8 Sözlü Anlatım Türleri (Konferans, nutuk...)
9 Yazılı anlatım türleri 1 (Makale, deneme, hikâye…)
10 Metin oluşturma (İlmi araştırma, rapor, makale…)
11 Blog yazımı 1
12 Blog yazımı 2
13 Anlatım bozuklukları, iimla ve noktalama
14 Yazınsal okuma süreçleri (Metin çözümleme teknikleri)

"•TDK, Güncel İmlâ Kılavuzu •TDK, Büyük Türkçe Sözlük •Özlem Kale Ders Notları (Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil; Gülden Sağol Yüksekkaya, Türk Dili Kitabı; Yusuf Çotuksöken, Türk Dili Dersleri; Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi; Kenan Akyüz, Türk Şiiri Antolojisi kitaplarından derlenerek hazırlanmıştır.)"Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

-


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 3 18
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 3 18
Toplam İş Yükü (saat) 40

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek