GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OANS268 Temel ve İleri Yaşam Desteği Uygulamaları Ders 2 4 4.00 2.00

Önlisans


Türkçe


Temel ve ileri yaşam desteği sağlama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.


Öğr. Gör. İhsan KURT


1 Temel Yaşam Desteği Sağlamak.
2 Katı Cisme Bağlı Boğulmalarda İlk Yardım Ve Acil Bakım Uygulamak
3 Defibrilasyon ve Kardiyoversiyon Uygulamak
4 İleri Yaşam Desteği Uygulamak
5 Özel Durumlarda İleri Yaşam Desteği Uygulamak

Birinci Öğretim


Dersin ön koşulu yoktur


Yok


Temel ve ileri yaşam desteği sağlama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Resusitasyon ve Etik Laboratuvar uygulamaları
2 Temel Yaşam Desteği Yetişkin Pediyatrik Yenidoğan Laboratuvar uygulamaları
3 İleri Yaşam Desteği Hava Yolunu Yönetimi Laboratuvar uygulamaları
4 Hastane Öncesi Acil Bakımda İleri Yaşam Desteği Yetişkin Laboratuvar uygulamaları
5 Hastane Öncesi Acil Bakımda İleri Yaşam Desteği Pediyatrik Laboratuvar uygulamaları
6 Hastane Öncesi Acil Bakımda İleri Yaşam Desteği Yenidoğan Laboratuvar uygulamaları
7 Post Resusitasyon Algoritması Laboratuvar uygulamaları
8 Ara Sınav
9 Özel Durumlarda Resusitasyon Astım ve Anafilaksi Laboratuvar uygulamaları
10 Özel Durumlarda Resusitasyon Elektrik ve Yıldırım Çarpması Laboratuvar uygulamaları
11 Özel Durumlarda Resusitasyon Suda Boğulma ve Hipotermi Laboratuvar uygulamaları
12 Özel Durumlarda Resusitasyon Gebelik ve İnme Laboratuvar uygulamaları
13 Özel Durumlarda Resusitasyon Travma ve Toksikoloji Laboratuvar uygulamaları
14 Vaka Senaryoları ve Genel Tekrar
15 Final sınavı

Sağlık Çalışanları Temel Eğitim Kitabı (Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü) İlk Yardım Olgularla Temel Yaşam Desteği (Prof. Dr. Özgür KARCIOĞLU, Uzm. Dr. Sarper YILMAZ)Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Soru-Yanıt 1 30 30
Bireysel Çalışma 1 20 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 33 33
Toplam İş Yükü (saat) 100

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 3 2
ÖÇ 2
ÖÇ 3 3 2
ÖÇ 4 3
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek