GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OANS266 Anestezide Acil Uygulamalar Ders 2 4 7.00 2.00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilere; ameliyathane, yoğun bakım, reanimasyon ünitelerinde hastalıklarla ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır.


Tolga Totoz


1 Metabolik/Endokrin sistem hastalıkları varlığında anestezi uygulamak
2 Sık yapılan cerrahi girişimlerde anestezi uygulamak
3 Obstetrik ve jinekolojik girişimlerde anestezi uygulamak

Birinci Öğretim


Ön koşul olan ders yoktur.


Yok


Bu ders kapsamında, diabetik hastalarda anestezi, pediatrik hastalarda anestezi, kbb cerrahisinde anestezi gibi konular ele alınacaktır.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Diabetik hastalarda anestezi
2 Tiroid bezi hastalıklarında anestezi hazırlıkları
3 Metaboik hastalıklarda anestezi
4 Pediatrik hastalarda anestezi
5 Geriatrik anestezi 1
6 Geriatrik anestezi 1
7 Travma anestezisi
8 Ara Sınav
9 Yanıkta anestezi
10 Obez hastada anestezi
11 Kbb cerrahisinde anestezi
12 Ortopedi anestezisi
13 Abdominal girişimlerde anestezi
14 Abdominal girişimlerde anestezi
15 FinalYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

15 iş günü-/Staj bitirme projesi


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 1 15 15
Uygulama/Pratik 1 20 20
Bireysel Çalışma 2 20 40
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 25 50
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Performans 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 172

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek