GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OANS267 Cerrahi Hastalıklar Bilgisi Ders 2 3 6.00 2.00

Önlisans


Türkçe


Cerrahi Hastalıklar Bilgisi konusunda gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak. Anestezi bölümü için sahada uygulanabilecek pratik bilgileri verirken, etik değerlere önem veren, güncel ve çağdaş bilgilerle donanımlı teknikerler yetiştirmektir.


Dr. Hakan Peker


1 Acil durumlarda vakaları önemine göre sıralayabilme
2 Ayrıntılara takılmadan, olguyu özetleyebilme
3 Vakayı çözüme kavuşturmak için en doğru şekilde hazırlayabilme
4 Her olguyu ayrı ayrı analiz edebilme
5 Her vakada en doğru kararı verebilme
6 Zorlu durumlarda problemi çözebilme

Birinci Öğretim


Ön koşul olan ders yoktur.


Yok


Cerrahi girişim yöntemleri, postoperatif komplikasyonlar, ameliyat bölgesi yara bakımı, insizyonlar, sütur teknikleri ve materyallleri, GİS, KBB, Göz, Tiroid hastalıkları ve cerrahi yaklaşımlar.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 İnsizyonlar/Sütür teknikleri/Sütür materyalleri
2 Cerrahi Girişim Yöntemleri
3 Cerrahi Girişim Yöntemleri (Video)
4 Ameliyat yeri yara bakımı ve iyileşmesi
5 Postoperatif komplikasyonlar
6 Tiroid bezi hastalıkları ve cerrahisi
7 Genel Tekrar
8 Vize Sınavı
9 Gastrointestinal sistem hastalıkları ve cerrahi yaklaşımlar-1
10 Gastrointestinal sistem hastalıkları ve cerrahi yaklaşımlar-2
11 KBB hastalıkları ve cerrahi yaklaşımlar-1
12 KBB hastalıkları ve cerrahi yaklaşımlar-2
13 Göz hastalıkları ve cerrahi yaklaşımlar-1
14 Göz hastalıkları ve cerrahi yaklaşımlar-2
15 Final Sınavı

1-Tintinalli Acil Tıp Kapsamlı Bir Çalışma Kılavuzu – Editör:Judith E. Tintinalli. Çeviri Editörü:Yıldıray Çete – Nobel Tıp Kitabevleri - 2013 2-Williams Obstetrik – Editör:F. Gary Cunningham. Çeviri Editörü:Gökhan Yıldırım – Nobel Tıp Kitabevleri - 2016 3-Williams Jinekoloji – Editör:Barbara L. Hoffman. Çeviri Editörü:Gökhan Yıldırım – Nobel Tıp Kitabevleri - 2015 4-Dış ve Orta Kulak Cerrahisi – Editör:İrfan Devranoğlu – Deomed Yayıncılık - 2011 5-Current Diagnosis & Treatment Pediatrics 2020-21 - Editör:William W. Hary Jr. – McGraw Hill - 2020 6-Harrison’s Principles of İnternal Medicine – Editör:Jameson J. Larry – McGraw Hill - 2018 7-Mayo Clinic Family Health Book – Editör:Scott C. Litin – HarperCollins Publishers - 2008 8-Nelson Essentials of Pediatrics - Editör:Karen J. Marcdante , Robert M. Kliegman – Elsevier Inc. - 2019 9-Pediatri – Editör:Olcay Neyzi , Türkan Ertuğrul – Nobel Tıp Kitabevleri - 2020 10-Görme Optiği ve Refraksiyon - Editör:Ahmet Özer – Esen Matbaacılık - 2005 11-Optometrik Mesleklerin Eğitiminde Görme Kusurları ve Göz Hastalıkları - Editör:Nejat Kayın – Anıl Matbaa - 2007 12-Ortopedi ve Travmatoloji – İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Ders Kitapları – Eko Matbaası - 1981 13-Surgery – Editör:Seth J. Karp, James P.G. Morris – Lippincott Willams & Wilkins - 2007 14-Surgey – Editör:Bruce E. Jarrell, R. Anthony Carabasi – Harwal Publishing – 1991 15-Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi – Editör:Haldun Güner - Güneş Tıp Kitabevleri – 2008 16-Video dersi ile ilgili linkler: https://www.youtube.com/watch?v=Tn9LDT9vt9Q https://www.youtube.com/watch?v=kEhL7sUUSv8 https://www.youtube.com/watch?v=LmwxNk1_wBo https://www.youtube.com/watch?v=4qEMrIreOis https://www.youtube.com/watch?v=gJeRWGxOTcA https://www.youtube.com/watch?v=iTgV-bY6r6c https://www.youtube.com/watch?v=ncQS8UD5abw https://www.youtube.com/watch?v=30nKa4_M_Dg https://www.youtube.com/watch?v=9O8E2j8iZcA https://www.youtube.com/watch?v=x_mi0JkamEk https://www.youtube.com/watch?v=47_Q2w8hDDM&t=9sYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Ön lisans için 15 veya 30 iş günü olup veya staj projesi ile tamamlanmaktadır.


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bireysel Çalışma 3 15 45
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Okuma 4 10 40
Toplam İş Yükü (saat) 142

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek