GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OANS154 Anestezi Cihaz ve Ekipmanları Ders 1 2 3.00 2.00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilere anestezi cihazı ve yardımcı ekipmanları hazırlayabilme ve anestezi cihazını kullanabilme konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır.


Hanife Altunkaya


1 Anestezi cihazının bakımını yapar.
2 Anestezide kullanılan araç ve gereçleri hazırlar.
3 Anestezi cihazı ve diğer yardımcı ekipmanların, araç-gereçlerin özelliklerini ve fonksiyonlarını açıklar.

Birinci Öğretim


Ön koşul olan ders yoktur.


Yok


Bu ders öğrencilere anestezi cihazı ve yardımcı ekipmanları hazırlayabilme ve anestezi cihazını kullanabilme, Anestezi cihazının kontrolü ve kullanılması konusunda bilgi ve beceri kazandıracaktır.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Anestezi cihazı ve bölümleri
2 Medikal gaz kaynakları
3 Yedek gaz silindirleri
4 Anestezi cihazının kontrolü
5 Anestezi cihazını kullanma
6 Anestezi cihazı kapatma
7 Airway, yüz maskesi, laringoskop hazırlığı
8 Ara Sınav
9 ETT, LMA, kombi tüp hazırlığı
10 ETT, LMA, kombi tüp hazırlığı
11 İnfüzyon pompası, kan pompası hazırlama
12 Fiberoptik malzemeleri, PCA hazırlama
13 Anestezi cihazı parçalarının bakımı
14 Anestezi cihazı parçalarının takibi
15 Final SınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

15 iş günü-/Staj bitirme projesi


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 1 13 13
Soru-Yanıt 1 10 10
Gözlem 1 10 10
Bireysel Çalışma 1 10 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Performans 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 75

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek