GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OANS151 Anesteziyoloji I Ders 1 1 4.00 2.00

Önlisans


Türkçe


Öğrenciye genel anestezi uygulaması ile ilgili bilgi ve beceri kazandırılacaktır.


Gökhan Nokay


1 Anestezi sırasında ve sonrasında gelişebilecek komplikasyonları değerlendirir.
2 Alternatif hava yolu yöntemlerini uygular.
3 Hastayı monitörize eder.

Birinci Öğretim


Ön koşul olan ders yoktur.


Yok


Bu ders kapsamında genel anestezi öncesi hastayı değerlendirme, endotrakeal entübasyon, alternatif hava yolu yöntemleri gibi konular ele alınacaktır.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Preanestezik hasta değerlendirme
2 Preanestezik hasta değerlendirme ve hazırlık
3 Genel anestezi öncesi malzeme hazırlığı I
4 Genel anestezi öncesi malzeme hazırlığı II
5 Hasta pozisyonları
6 Monitörizasyon
7 Genel anestezi indüksiyonu
8 Ara sınav
9 Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
10 Endotrekeal entübasyon
11 Alternatif hava yolu yönetimi
12 Kateterizasyon
13 Genel anestezi idamesi
14 Dönem revizyonu
15 Final sınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Ön lisans için 15 veya 30 iş günü olup veya staj projesi ile tamamlanmaktadır.


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bireysel Çalışma 1 25 25
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 1 38 38
Toplam İş Yükü (saat) 100

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek