GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OMLH263 Temel Anestezi Ders 2 3 6.00 2.00

Önlisans


Türkçe


Ameliyathanede çeşitli durumlarda anestezi uygulama yöntemleri ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır.


Dr.Rahime Nida Bayık


1 Anestezi cihazı ve ekipmanları ile ilgili bilgiye sahip olma.
2 İlaç hazırlama, sulandırma ve doz hesaplama bilgisine sahip olma.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Anestezide kullanılan araç-gereçler, anestezi cihazı ve ekipmanları, anestezi cihazının kontrolü-kullanımı, anestezide kullanılan yardımcı ekipmanlar, ilaç hazırlama, sulandırma ve doz hesaplama.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Temel anesteziye giriş
2 Anestezi cihazı ve ekipmanları
3 Anestezi cihazı ve ekipmanları
4 Monitörizasyon ve EKG
5 Lokal anestezikler
6 İntravenöz ve inhalasyon anestezikleri
7 Hasta pozisyonları
8 Ara sınav
9 Kanama takibi ve acil durumlar
10 İlaç hazırlama
11 İlaç hazırlama
12 Sedasyon ve analjezi
13 Ameliyathane dışı anestezi
14 Genel tekrar

Ders notlarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

15 İş Günü / 30 İş günü / Staj Proje Ödevi


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 1 20 20
Bireysel Çalışma 1 35 35
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50
Toplam İş Yükü (saat) 147

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek