GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OMLH270 Ameliyathane Hizmetleri II Ders 2 4 6.00 3.00

Önlisans


Türkçe


Ameliyathanede kullanılan kayıt ve dökümantasyonları kayıt sistemini bilir önemini kavrar. Hasta ve personel güvenliğini tehdit eden faktörleri ve alınması gereken önlemleri almayı. Ameliyathanede çevre güvenliği ve atıkların imha etme yöntemlerini bilir. Ameliyathane malzemelerini bilir, tanır. Ameliyathanede enfeksiyon kontrolü; dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon yöntemlerini açıklar. Ameliyat masasın hazırlanmasını yapar. Ameliyathanede kullanılan malzemeleri öğrenmeyi. Ameliyathanede kullanılan cerrahi pozisyonları ve dikkat edilmesi gereken yöntemleri açıklar.Hastanın takibi, ameliyata hazırlanması, ameliyathanenin hazırlanması, hastanın temizliği, ameliyatta kullanılan alet ve malzemelerin kullanımı, dikiş sayımı ve dokümantasyonu, dezenfeksiyon ve sterilizasyon konularında ve branşlara özgü cerrahi müdahaleler hakkında bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlamaktadır.


Öğretim Görevlisi Nuray KAYA


1 Branşlara yönelik ameliyathane set ve ekipmanları tanır
2 Branşlara yönelik malzeme ekipmanları bilir uygular
3 Ameliyathane uygulamalarını bilir uygular

Birinci Öğretim


yok


yok


Ameliyathane ekipman malzeme ve branşlara yönelik ameliyathane vaka odası masa hazırlığı hasta hazırlığı uygulamalarını bilir -Ameliyathanede bulunana teknolojik aletleri tanır ve kullanım amaçlarını bilir-Ameliyathane ekibini ameliyata hazırlar ve ameliyatın devamlılığı için kullanılacak ekipmanları tanır ve uygular- ameliyathanede kullanılan form ve dökümanların kullanımını bilir-Ameliyatta cerrahi ekibe yardım eder ve gerekliekipmanları sağlayacak uygulamları yapa-Ameliyathane de asepsi uygulamalarına yönelik uygulamaları bilir


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Genel Cerrahi Ameliyatları Apendektomi ameliyatları Laboratuvarda uygulamalı anlatım
2 CERRAHİDE KULLANILAN SÜTUR METARYALLERİ 1 .Sütür Metaryalleri Ve Özellikleri 2.Sütur Çeşitleri 3.Cerrahi İğneler Ve Özellikleri ve Kullanım Alanı Laboratuvarda uygulamalı anlatım
3 Laporoskopik Genel cerrahi ameliyatlarında kullanılan malzemeler Laboratuvarda uygulamalı anlatım
4 Ortapedik ameliyatlarda kullanılan malzeme cihaz ekipman aletleri tanıtımı Laboratuvarda uygulamalı anlatım
5 Kadın doğum hastalıkları ve Ameliyatta kullanıla malzemeler ve ekipmanlar Laboratuvarda anlatım uygulama
6 Genel Cerrahi Ameliyatlarından Meme Hastalıkları ve Endokrin Cerrahisi Laboratuvarda uygulamalı eğitim
7 Plastik ve Rekostrüktif meme cerrahi ameliyatlarında malzeme ve ekipmanları Laboratuvarda uygulamalı eğitim
8 Ara sınav soru cevap test
9 Üriner sistem Ameliyatlarında İş Akış Şeması Cerrahi girişimle tedavi edilen Üriner Hastalıklar ve Ameliyatlar Laboratuvarda uygulamalı eğitim
10 Kalp damar Cerrahisi alet malzeme ekipmanların anlatımı tanıtımı Laboratuvarda uygulamalı eğitim
11 .Kadın doğum ameliyatları Kürtaj küretaj Laboratuvarda uygulamalı eğitim
12 Cerrahide kullanılan cerrahi kesiler Laboratuvarda uygulamalı eğitim
13 Torasik cerrahi ameliyatları ve ekipmanları Laboratuvarda uygulamalı eğitim
14 KBB ameliyatları ve kullanılan ekipmanlar Laboratuvarda uygulamalı eğitim

Hatice Uçak ameliyathanede Yönetim Organizasyon ,Cerrahi Hemşireliği ve Ameliyathane Teknikerliği Ders Kitabı Prof Dr.Barlas Aytaçoğlu,Sterilizasyon Ünitesi Ve ameliyathane Rehberi Prof DR Ayşegül Karahasan,Hemşire Aysn Kaplan,Öğretmenin ders notuYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 40
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 60
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 60
Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 40
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

15 iş günü staj / proje ödevi


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 1 20 20
Bireysel Çalışma 1 30 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50
Toplam İş Yükü (saat) 142

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek