GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OMLH264 Ameliyathane Meslek Uygulaması II Ders 2 4 8.00 3.00

ÖnlisansAmeliyathanede kullanılan cerrahi ekipmanların cerrahi branşlara göre kullanım alanlarını ve cerrahi aletlerin fonksiyonlarını bilir.Ameliyathanede branşlara göre yapılacak ameliyathane vaka odası hazırlık aşamalarını ve uygulama organizasyon şeklini bilir. Ameliyathanede kullanılan kayıt ve dökümantasyonları kayıt sistemini bilir öenmini kavrar. Hasta ve personel güvenliğini tehdit eden faktörleri ve alınması gereken önlemleri açıklar. Ameliyathanede çevre güvenliği ve atıkların imha etme yöntemlerini bilir. Ameliyathane malzemelerini bilir, tanır. Ameliyathanede enfeksiyon kontrolü; dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon yöntemlerini açıklar. Ameliyat masasın hazırlanmasını açıklar. Ameliyathanede kullanılan malzemeleri öğrenir. Ameliyathanede kullanılan cerrahi pozisyonları ve dikkat edilmesi gereken yöntemleri açıklar.Hastanın takibi, ameliyata hazırlanması, ameliyathanenin hazırlanması, hastanın temizliği, ameliyatta kullanılan alet ve malzemelerin kullanımı, dikiş sayımı ve dokümantasyonu, dezenfeksiyon ve sterilizasyon konularında ve branşlara özgü cerrahi müdahaleler hakkında bilgi ve beceri kazandırılacaktır.


Öğretim Görevlisi Nuray Kaya


1 Ameliyata hastayı Hazırlama basamaklarını bilir
2 Ameliyathane vaka odası hazırlığını bilir
3 Ameliyatlara özgü malzeme ekipman ve setleri tanır

Birinci ÖğretimUygulama Anlatım


1-Ameliyatahanede branşlara yönelik ameliyathane vaka odası masa hazırlığı hasta hazırlığı uygulamalarını bilir2-Ameliyathanede bulunana teknolojik aletleri tanır ve kullanım amaçlarını bilir3-Ameliyathane ekibini ameliyata hazırlar ve ameliyatın devamlılığı için kullanılacak ekipmanları tanır ve uygular4- ameliyathanede kullanılan form ve dökümanların kullanımını bilir5-Ameliyatta cerrahi ekibe yardım eder ve gerekliekipmanları sağlayacak uygulamları yapar6-Ameliyathane de asepsi uygulamalarına yönelik uygulamaları bilir7-ameliyatahanede kullanılan cerrahi sütür greft mesh ve ameliyata özel malzemelerin kullanımını bilir.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Hasta hazırlığı vaka odası hazırlığı uygulama Labrotuarda uygulama
2 Laboratuvarda malzeme ameliyat masası masa hazırlığı hazırlığı Laboratuarda uygulama
3 Vaka hazırlığı uygulama
4 Laboratuvarda vaka hazırlığı Uygulama
5 Laboratuvarda hasta vaka hazırlığı Uygıulama
6 Laboratuvarda vaka uygulaması
7 Laboratuvarda vaka uygulaması Uygulama
8 Ara sınav Soru cevap test
9 Laboratuvarda vaka uygulama Uygulama
10 Laboratuvarda valka uygulaması uygulama
11 Laboratuvarda vaka uygulaması uygulama uygulama
12 Laboratuvarda vaka uygulaması uygulama uygulama
13 Laboratuvarda vaka uygulaması Uygulama
14 Genel Tekrar uygulamaları gözden geçirme Uygulama

Hatice Uçak ameliyathanede Yönetim Organizasyon ,Cerrahi Hemşireliği ve Ameliyathane Teknikerliği Ders Kitabı Prof Dr.Barlas Aytaçoğlu,Sterilizasyon Ünitesi Ve ameliyathane Rehberi Prof DR Ayşegül Karahasan,Hemşire Aysun Kaplan,Öğretmenin ders notuYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 40
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 60
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 60
Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 40
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 20 20
Final Sınavı 3 20 60
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 20 60
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 35 70
Toplam İş Yükü (saat) 210

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek