GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OISL153 Genel Muhasebe Ders 1 1 0 3.00

Önlisans

1 1 Temel ekonomik kavramları bilerek, bu kavramların güncel hayattaki kullanımı konusunda bilgi sahibi olurlar. 2 Piyasa içerisinde faaliyet gösterirken; genel ekonomik, sektörel ve işletme bazında muhasebe eksenli bilgilerini kullanarak analizlerde bulunurlar. 3 Muhasebe uygulamalarını kavramını tanıyarak çeşitli piyasa yapılarında fiyat, hasılat ve kârlılık analizleri yaparlar.YokHafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 1 Muhasebenin Tanımı ve Fonksiyonları 2 Muhasebenin Temel Kavramları 3 Muhasebe Kayıt Yöntemleri 4 Hesap Kavramı ve Mizan 5 Ara Sınav I 6 Defterler ve Defterlere Kayıt Disiplini 7 Yevmiye Defteri ve Büyük Defter Kayıtları 8 Bilanço Hesaplarının İşleyişi 9 Gelir Tablosu Hesaplarının İşleyiş Kuralları 10 Ara Sınav II 11 KDV ve Muhasebeleştirilmesi 12 Amortisman 13 Maliyet Kayıtları 14 Değerleme İşlemleri 15 Final Sınavı
2

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Toplam İş Yükü (saat) 0

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek