GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OISL274 İnsan Kaynakları Yönetimi Ders 2 4 6.00 2.00

ÖnlisansHer alanda yoğun bir rekabetin yaşandığı günümüzde işletmelerin ayakta kalabilmesi, sahip olduğu nitelikli insan kaynağına ve bu kaynağın etkin ve verimli kullanımına bağlı olmaktadır. Tüm fonksiyonlarını sağlıklı ve uyum içinde çalışmasını isteyen işletmeler, insan kaynağına yatırım yapmak zorundadır. Sermaye, doğal kaynak, girişimci gibi bir üretim faktörü olan insan kaynağı ihtiyacının belirlenmesi, işse alınması, ücretlendirilmesi ve performansının değerlendirilmesi gibi pek çok süreçte başarı sağlamak, bu dersin ana amacını oluşturmaktadır.


Öğr.Gör. Mehmet Ersin DEMİR


1 İnsan kaynakları yönetiminin neden önemli olduğunu açıklayabilmek, insan kaynakları yönetiminin temel faaliyet alanlarını ve işlevlerini tanımlayabilmek, yöneticilerin insan kaynakları yönetimi sorumluluklarını karşılaştırabilmek.
2 Planlama, insan kaynakları planlaması kavramını tanımlayarak, işletme planlarıyla insan kaynakları planları arasındaki ilişkiyi ortaya koyabilmek, insan kaynakları planlaması kavramın sınırlarını belirleyebilmek, insan kaynakları planlaması sürecini açıklayabilmek.
3 İşe alma kavramının kapsamını açıklayabilmek, insan kaynağı adayı bulma yöntemlerini tanımlayabilmek ve belirleyebilmek, insan kaynağı seçim sürecini açıklayabilmek, mülakat yöntemlerini belirleyebilmek.
4 İşe alıştırmanın ne demek olduğunu ve işletme için önemini ifade edebilmek, eğitim ve geliştirmeyi açıklayabilecek ve eğitim sürecinin aşamalarını sıralayabilmek, geleneksel eğitim yöntemlerini tanımlayabilmek.
5 Performans, performans yönetimi ve performans değerleme kavramlarını tanımlayabilmek, performans değerleme sürecinde yer alan aşamalar hakkında bilgi sahibi olabilmek, performans değerleme sırasında ortaya çıkan hataların neler olduğunu ifade edebilmek.
6 İş değerlemesi tekniğinin ne olduğunu ifade edebilmek, ücret kavramını açıklayabilmek, ücret yönetiminin önemini ifade edebilmek, ücret yapısını ve düzeyini etkileyen faktörleri özetleyebilmek.
7 İşçi sendikalarının ortaya çıkışını, türlerini ve faaliyetlerini açıklayabilmek, toplu pazarlık kavramını ve toplu pazarlık sürecini açıklayabilmek, toplu iş uyuşmazlıkları ve çözüm yollarını değerlendirebilmek, Türkiye’de sendika, toplu pazarlık ve toplu iş uyuşmazlıkları mevzuatını açıklayabilmek.

Birinci Öğretim


Bu dersin ön koşulu yoktur.


Yok


Çevresini etkileyen ve çevresel şartlardan etkilenen; sayısız etkiyle yeniden şekillenen yapısıyla sosyal bir varlık olan insan, bu yönü ile diğer üretim faktörlerinden ayrışmaktadır. İşletme içinde pek çok farklı alanda ve pozisyonda çalışan insan kaynağının etkin ve verimli çalıştırılması, rekabet avantajı sağlamak isteyen işletmeler için oldukça önemlidir. İhtiyaç duyulan insan kaynağının bulunması, işe alınması, performansının değerlendirilmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, iş güvenliği ve sağlığı önlemlerinin alınması gibi pek çok insan kaynakları yönetimi fonksiyonunun yerine getirilmesi hususundaki prensipler bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 İnsan kaynakları yönetiminin kavramı, tarihsel gelişimi, önemi
2 İnsan kaynakları planlaması
3 İş analizi ve iş dizaynı
4 İş Gören bulma ve seçimi
5 İş değerlemesi
6 Compensation Management-1
7 Ücret yönetimi-2
8 Vize Sınavı
9 Eğitim ve geliştirme
10 Kariyer yönetimi
11 Çalışma (endüstriyel ve sendikal ilişkiler)
12 İş güvenliği ve sağlığı
13 Performans değerleme-1
14 Performans değerleme-2
15 Final Sınavı

Anadolu Üniversitesi, AÖF Yayınları, İnsan Kaynakları Yönetimi, Prof.Dr. Ramazan GEYLAN, Prof.Dr. H. Zümrüt TONUSYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Ön lisans programları için staj 15 iş günü olup, bu sorumluluk staj projesi ile de gerçekleştirilebilmektedir.


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Bütünleme Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 1 12 12
Proje Hazırlama 1 18 18
Proje Sunma 1 8 8
Bireysel Çalışma 1 26 26
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 28 28
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 36 36
Okuma 1 16 16
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ÖÇ 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ÖÇ 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ÖÇ 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ÖÇ 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek