GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OUTE256 Malzeme Hasar Tespit Yönetimi Ders 2 4 3.00 3.00

Önlisans


Türkçe


Uçak Gövde Motor bölümünün amacı, sivil havacılık sektörüne, iyi derecede yabancı dil bilen, kendisini sürekli geliştiren, disiplinli, çalışkan ve ahlakî değerleri ön planda tutan, mesleği ile ilgili ileri seviyede bilgi ve beceriye sahip, donanımlı uçak bakım ve onarım personeli yetiştirmektir.


Neşet Vefa ERDEN


1 Hasarsız kontrol yöntemlerini tanımlayabilecektir.
2 Sıvı penetran tekniğini uygulayabilecek ve bu teknik ile süreksizlik tespit edilmesini açıklayacaktır.
3 Manyetik parçacık tekniğini uygulayabilecek ve bu teknik ile süreksizlik tespit edilmesini açıklayacaktır.
4 Gözle ve optik cihaz ile kontrol tekniğini uygulayabilecek ve bu teknik ile süreksizlik tespit edilmesini açıklayacaktır.
5 Girdap Akımları tekniğini uygulayabilecek ve bu teknik ile süreksizlik tespit edilmesini açıklayacaktır.
6 Ultrasonik kontrol tekniğini uygulayabilecek ve bu teknik ile süreksizlik tespit edilmesini açıklayacaktır.
7 Radyografik film tekniğini yorumlayabilecek ve bu teknik ile süreksizlik tespit edilmesini açıklayacaktır.

Birinci Öğretim


Bu dersin önkoşulu bulunmamaktadır.


Yok


Hasarsız kontrol yöntemlerinin tanımı ve Sıvı Penetran, Manyetik Parçacık, Gözle ve Optik Cihazlarla, Eddy Current, Ultrasonik ve Radyografik ile kontrol metodlarının uygulamalı olarak gösterilmesi.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Hasarsiz kontrol yöntemlerinin tanımı.
2 Süreksizlik ve hasar tipleri. Sıvı penetran kontrol metodu.
3 Manyetik parçacık kontrol metodu.
4 Manyetik parçacık kontrol metodu.
5 Manyetik parçacık kontrol metodu.
6 Gözle ve optik cihazlarla kontrol.
7 Gözle ve optik cihazlarla kontrol.
8
9 Eddy Current kontrol metodu.
10 Eddy Current kontrol metodu.
11 Ultrasonik kontrol metodu
12 Radyografik kontrol ve radyografik film çözümleme.
13 Boroskop metotlarını içeren tahribatsız muayene teknikleri.
14 Boroskop metotlarını içeren tahribatsız muayene teknikleri.
15Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Staja gerek yoktur.


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Uygulama/Pratik 14 1 14
Problem Çözümü 14 1 14
Soru-Yanıt 14 1 14
Gözlem 14 1 14
Gösterme 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 1 1
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 75

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek