GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OUTE280 Havacılık Mevzuatı Seçmeli Ders Grubu 2 4 4.00 2.00

Önlisans


Türkçe


Hava hukuku ile ilgili sözleşmeler ve organizasyonlar hakkında öğrenciye bilgi verilmesi, yolcu hakları, taşıyıcının sorumluluğu ve işleticinin sorumluluğunun anlatılması.1 Öğrenciler hava hukuku ile ilgili sözleşmeler ve organizasyonlar hakkında bilgi sahibi olacaktır.
2 Öğrenciler yolcu hakları, taşıyıcı ve işleticinin sorumluluğu hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
3 SHT-66, SHT-145, SHT-OPS, Sürekli Uçuşa Elverişlilik, SHT- M talimatlarına yönelik usul ve esasları tanımlar

Birinci Öğretim


Ön koşulu olan ders yoktur.


Yok


Hava hukukuna giriş, uluslararası anlaşmalar, Türk sivil havacılık mevzuatı, hava taşıyıcısının sorumluluğu, havayolu taşımacılığında rekabet ve işbirliği düzenlemeleri.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Hava hukukuna giriş: Tanım, sınıflandırılması, tarihçesi, hava hukukunun kaynakları
2 Uluslararası anlaşmalar: Paris Konvansiyonu, Madrid, Havana Sözleşmeleri, Chicago Sözleşmesi.
3 Varşova Konvansiyonu ve Lahey Protokolü, Montreal Konvansiyonu.
4 Uluslararası ve Bölgesel Organizasyonlar
5 Uluslararası ve Bölgesel Organizasyonlar
6 SHT-21, SHY-CA, SHT-145, SHT-66, SHT-147 düzenlemeleri ve aralarındaki ilişki
7 Onaylayıcı Personel- Bakım SHT-66'nın detaylı bir şekilde idrak edilmesi.
8 Ara Sınav
9 Onaylanmış Bakım Kuruluşları SHT-145 ve SHT-M(Altıncı Bölüm- F Bakım Kuruluşu) mevzuatının detaylı bir şekilde idrak edilmesi
10 Hava operasyonları genel olarak idrak edilmesi. Hava İşletici Sertifikaları
11 Hava Aracı Bakım Programı MEL/CDL Hava aracı içerisinde taşınması gereken dokümanlar Hava Aracı plakartları (işaretlemeleri)
12 Sürekli Uçuşa Elverişlilik
13 Ulusal ve Uluslararası Gereklilikler: Bakım Programları, Bakım kontrolleri ve muayeneleri; -Uçuşa Elveriş Direktifleri; -Servis Bültenleri, imalatçı servis bilgileri
14 Modifikasyonlar ve onarımlar; Bakım dokümantasyonu: Bakım el kitapları, yapısal onarım el kitabı, resimli parçalar katalogu
15 Bitirme Sınavı

Aviation Legislation for EASA Module 10, 2012.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Zorunlu staj yoktur isteğe bağlı yapılabilir.


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 45 45
Okuma 1 13 13
Toplam İş Yükü (saat) 100

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 1 1 1 1 3 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 2 1 1 1 1 3 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 3 1 1 1 1 5 1 2 1 3 1 2 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek