GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
ORTV268 Televizyon Draması Ders 2 4 5.00 3.00

Önlisans


Türkçe


Dersin amacı dramanın ne olduğu üzerinde durarak öğrencilere televizyon draması geliştirmek yönünde yeterlilik kazandırmaktır. Ayrıca gelişen dijital platformlar da dikkate alınarak süreç çok boyutlu olarak ele alınacaktır.


Dr. Öğr. Üyesi Metin Yasan


1 Alanındaki güncel bilgiler ile temel düzeydeki kuramsal, uygulamalı bilgilere sahip olur ve alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal, uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanır.
2 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri yazılı ve sözlü iletişim aracılığıyla aktarabilir. Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme becerisini kazanır.
3 Haber toplar yazar, röportaj yapar kurgu tekniklerini uygular, teknolojik araçları etkin kullanır. Radyo ve televizyon programı hazırlar, metin ve senaryo yazar. Fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, kurgu yapar.
4 Mesleki yasal mevzuatı anlar, mesleğine özgü etik kurallarına uyar. Mesleki ahlak, etik bilincini geliştirir ve uygulayabilir.
5 Değişik türdeki yapımların kurgularını ve görüntü düzenlemelerini yapmaya yönelik estetik bir bakış açısı geliştirir. Grafik Tasarım programında görsel yaratıma yönelik alacakları dersler sonucunda, görsel çözümlemeleri üretebilecekleri reklam ve grafik tasarım ofislerinde reklam kampanyalarını da başarı ile yürütebilme becerisine sahip olur.

Birinci Öğretim


Ön koşul yoktur.


-


Bu derste yapım öncesi, yapım ve yapım sonrası aşamalar üzerinde durularak televizyon draması tasarlamak ile ilgili yeterlikler kazandırılacaktır.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Drama Nedir?
2 Dramanın Uygulama Alanları
3 Yayın Araçlarının Kısıtlı Hale Gelişi ve Bundan Faydalanmak
4 Drama Programı Fikri
5 Bölümlerin Yazılışı, Bir Saatlik Bölümlerin Yazılışı
6 Bölümlerin Yazılışı, Bir Saatlik Bölümlerin Yazılışı
7 Fikrin Tasarıya Dönüştürülmesi ve Televizyon Oyunu Oluşturulması
8 Ara Sınav
9 Web Dizisi nedir?
10 Öykü Yapısı
11 Bir dizi öncülü oluşturmak
12 Karakterleri Tasarlamak
13 Diyalog Geliştirmek
14 Yazma ve Gözden Geçirme
15 Final Sınavı

Madeline Dimaggio, Televizyon İçin Nasıl Yazmalı William Miller, Senaryo Yazımı Sinema ve Televizyon İçin Marie Drennan, Yuri Baranovsky, Vlad Baranovsky, Web Dizisi Yazımı Dijital Çağ İçin YazmakYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 28 1 28
Takım/Grup Çalışması 25 1 25
Beyin Fırtınası 20 1 20
Proje Hazırlama 25 1 25
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 1 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 1 15
Toplam İş Yükü (saat) 125

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek