GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
ORTV283 Haber Toplama ve Yazma Ders 2 3 6.00 3.00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı, dersi alan öğrencilerin iki dönem sonunda en temel TV haber toplama, haber yapma ve yazma konusunda yetkin hale getirmektir. İki dönem sonunda öğrencilerin bir haber merkezinin farklı birimlerinde çalışacak kadar çalışacak gazetecilik bilgisine ve pratiğine sahip olması amaçlanır.


Öğretim Görevlisi Mete Çubukçu


1 Alanındaki güncel bilgiler ile temel düzeydeki kuramsal, uygulamalı bilgilere sahip olur ve alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal, uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanır.
2 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri yazılı ve sözlü iletişim aracılığıyla aktarabilir. Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme becerisini kazanır.
3 Haber toplar yazar, röportaj yapar kurgu tekniklerini uygular, teknolojik araçları etkin kullanır. Radyo ve televizyon programı hazırlar, metin ve senaryo yazar. Fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, kurgu yapar.
4 Mesleki yasal mevzuatı anlar, mesleğine özgü etik kurallarına uyar. Mesleki ahlak, etik bilincini geliştirir ve uygulayabilir.
5 Değişik türdeki yapımların kurgularını ve görüntü düzenlemelerini yapmaya yönelik estetik bir bakış açısı geliştirir. Grafik Tasarım programında görsel yaratıma yönelik alacakları dersler sonucunda, görsel çözümlemeleri üretebilecekleri reklam ve grafik tasarım ofislerinde reklam kampanyalarını da başarı ile yürütebilme becerisine sahip olur.

Birinci Öğretim


Ön koşul yoktur.


Yok


TV’de Haber Toplama ve Yazma dersi temel, evrensel teorik bilgileri ve haberde en yeni gelişmeleri içerir. Bunun yanı sıra haber yazımının tüm biçimlerini öğretmeyi içeren bir program uygulanır. Diğer yandan TV haberciliğin farklı alanlarında uzmanlaşma konusunu ele alır. En önemlisi medyanın geldiği noktada yeni medya ve yeni teknolojilerin TV haberciliğine uygulanması ele alınır.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Tanışma ve dersin amaç ve hedeflerinin saptanması, anlatılması
2 Gazeteci kimdir, haber nedir? Yazılı basın ve TV7de gazetecinin işlevleri farklı mıdır?
3 Haberciliğin temel kavramları, günümüz haberciliğindeki farklılıklar
4 Gazete, internet ve TV'de habercilik ayrımı, benzerlikleri. Yeni teknolojinin TV haberciliğindeki etkileri
5 Haberin unsurları, objektiflik, tarafsızlık ve etik yaklaşımlar
6 TV'de röportaj yapma ve soru sorma teknikleri
7 Basın toplantısına hazırlık ve önemi
8 Ara Sınav
9 TV’de haber çeşitleri, rutin haber, özel haber,
10 TV'de haberin dili ve kuralları. Yeni medyanın TV’ye etkisi
11 Televizyonlarda haber merkezleri nasıl çalışır? Haber merkezinde habere hazırlık ve habere çıkma
12 Tv'de muhabir-kameraman işbirliği ve TV'de görüntünün işlevi. Görüntüsüz haber olur mu? Yeni medya-görüntü ilişkisi
13 TV'de haber toplama. Klasik kaynaklar, yeni kaynaklar. Klasik yaklaşımlar, yeni olanaklar.
14 TV'de haber yazma şekilleri, formatları ve teknikleri
15 Yıl Sonu Sınavı

Haber Toplama ve Yazma ders notları. Haber Yazma Teknikleri ders notları. Farklı ajanslardan yazılı haber örnekleri. Farklı ajans ve TV kanallarının haber bültenleri.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 5 5
Final Sınavı 1 10 10
Derse Katılım 1 40 40
Uygulama/Pratik 1 26 26
Beyin Fırtınası 1 10 10
Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 24 24
Ev Ödevi 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek