GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OBNS262 Kambiyo İşlemleri Seçmeli Ders Grubu 2 4 4.00 3.00

ÖnlisansKambiyo İşlemleri ile ilgili kavramlar, ödeme şekilleri, mevzuat kapsamı ve uygulamalarının öğretilmesi.


Öğr.Gör Onan Şahin


1 Kambiyo Mevzuatını takip edebilmek
2 Döviz ile ilgili işlemlere vakıf olabilmek
3 Bankacılık ve kambiyo işlemlerine vakıf olabilmek
4 Dış Ticaret ile ilgili banka ve kambiyo belgelerini düzenleyebilmek

Birinci Öğretim


Ön koşul yok


Yok


Kambiyo İle İlgili Temel Kavramlar, Kambiyo Mevzuatına Göre Ödeme Şekilleri, İhracat Dövizlerinin Tahsil Süreleri, Kambiyo Dosyalarının Kapatılması, Kambiyo İşlemlerinde Kullanılan Belgeler ve Fonksiyonları.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Türkiye’de Kambiyo Rejiminin Gelişimi, Kambiyo Mevzuatının Tanımı ve Kapsamı
2 Kambiyo Mevzuatı ve Kambiyo ile İlgili Temel Kavramlar
3 Döviz Piyasaları, Kapsamı ve Özellikleri
4 İhracatta Bankacılık İşlemleri
5 Kambiyo Mevzuatında İhracata İlişkin Genel Esaslar
6 Kambiyo Mevzuatında İthalata İlişkin Esaslar ve Hesap Kapatma İşlemleri
7 Uluslararası Ödeme Şekilleri
8 Vize sınavı
9 Arbitraj
10 Forward sözleşmesi
11 Akreditifli Ödeme, Türleri ve İşleyişi
12 Akreditifli Mektubu Analizi
13 Akreditif Uygulamaları
14 Peşin Ödeme, Mal Mukabili Ödeme, Vesaik Mukabili Ödeme
15 Final SınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

15 iş günü


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 1 24 24
Bireysel Çalışma 1 20 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 100

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 2 5 3 4
ÖÇ 2 2 3 5
ÖÇ 3 2 3 5
ÖÇ 4 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek