GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OISL257 Lojistik Yönetimi Ders 2 3 4.00 3.00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı endüstriyel operasyonların ve hizmetlerin başarılı şekilde yönetilebilmesi için lojistiğin katkısını anlatmaktır. Ayrıca lojistik yönetiminin faaliyet alanlarını ve ilişkili olduğu fonksiyonları anlatmak ve öğrencilerin lojistik alanında analitik düşünme ve problem çözme yeteneklerini artırmak bu dersin diğer amaçlarıdır.


Öğr. Gör. Ramazan KAYHAN


1 Öğrenci lojistik ve lojistik ile ilgili kavramları tanımlar.
2 Öğrenci lojistik sektörünün ülkemizde ve dünyadaki durumunu tespit edebilir.
3 Öğrenci lojistik kavramının ekonomi üzerindeki etkilerini kavrayabilir.
4 Öğrenci lojistik konusundaki gelişmeleri takip edebilme becerisi kazanır.

Birinci Öğretim


Ön koşul bulunmamaktadır.


Öğrenciler bu ders için önerilen kaynaklarla birlikte lojistik ile ilgili makale ve meslek örgütleri tarafından çıkarılan dergileri takip edebilir.


Bu ders kapsamında, lojistiğin temel kavramları, tarihsel gelişimi, lojistik faaliyetler, dış kaynak kullanımı konuları ele alınacaktır.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Lojistik Kavramı, Lojistikte Temel Kavramlar ve Lojistik Faaliyetlere Giriş
2 Lojistikte Dış Kaynak Kullanımı (Oursourcing)
3 Taşımacılık Yönetimi I
4 Taşımacılık Yönetimi II
5 Lojistikte Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Müşteri Hizmetleri Yönetimi
6 Envanter ve Stok Yönetimi
7 Depolama Yönetimi
8 Ara Sınav
9 Lojistikte Ambalajlama, Elleçleme ve Etiketleme
10 Lojistikte Maliyet Yönetimi
11 Lojistik Bilgi Sistemleri
12 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi
13 Sürdürülebilir Lojistik
14 Lojistikte Güncel Yaklaşımlar
15 Final Sınavı

Lojistik Tedarik Zinciri Yönetimi-Mehmet Hakan Keskin-Nobel Yayıncılık Uluslararası Lojistik Küresel Tedarik Zinciri Yönetimi-Douglas Long-Çeviri Uyarlama:Mehmet Tanyaş, Murat Düzgün-Nobel Yayıncılık Güncel Lojistik-Jr. Paul R.Murphy-A.Michael Knemeyer-Çeviri-Funda Yercan, Şerife Demiroğlu-Nobel Yayıncılık Tedarik Zinciri Yönetimi-Sunil Chopra,Peter Meindl-Çeviri: Emrah Bulut- Nobel YayıncılıkYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

15 İş Günü Staj/Bitirme Projesi


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Tartışma 1 8 8
Takım/Grup Çalışması 1 20 20
Örnek Vaka İncelemesi 1 10 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 100

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 4 5 5 4 3 1 1 1 4 2 3 1
ÖÇ 2 5 4 4 4 3 1 1 1 3 2 3 1
ÖÇ 3 4 5 5 4 4 1 1 1 3 2 3 1
ÖÇ 4 5 5 4 4 5 1 2 1 3 2 3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek