GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
ODIS269 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi Ders 2 3 5.00 2.00

Önlisans


Türkçe


Bu ders kapsamında öğrencilerin ithalat-ihracat-dış ticaret işlemlerini muhasebeleştirilmesi, döviz işlemlerinin muhasebeleştirilmesi amaçlanmaktadır.


Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Güngör


1 İşletmelerin üretim, muhasebe-finans, pazarlama ve yönetim fonksiyonları alanlarında genel bilgi sahibi olmak.
2 İşletmelerin üretim, muhasebe-finans, pazarlama ve yönetim departmanlarında görev aldığı konularla ilgili olarak sorunları tanımak ve çözüm yolları aramak.
3 İşletmelerin üretim, muhasebe-finans, pazarlama ve yönetim departmanlarında görev aldığı konularla ilgili olarak gerekli bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

Birinci Öğretim


Ön koşul olan ders bulunmamaktadır.


Öğrenciler bu ders için önerilen kaynaklarla birlikte dış ticaret işlemleri muhasebesi ile ilgili makale ve meslek örgütleri tarafından çıkarılan dergileri takip edebilir.


Bu ders kapsamında, dış ticarette muhasebe işlemleri anlatılacaktır.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Muhasebenin Tanımı ve Fonksiyonları Örnek Olay İncelemesi
2 Muhasebenin Temel Kavramları Örnek Olay İncelemesi
3 Dış ticarette hesap planı Örnek Olay İncelemesi
4 Kambiyo, döviz, efektif ve kur kavramları Örnek Olay İncelemesi
5 Döviz işlemlerinin muhasebeleştirilmesi Örnek Olay İncelemesi
6 Döviz işlemlerinin muhasebeleştirilmesi Örnek Olay İncelemesi
7 İthalat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi Örnek Olay İncelemesi
8 Ara Sınav
9 İhracat ödeme şekilleri ve muhasebe kayıtları
Dış ticaret işlemlerinde KDV Örnek Olay İncelemesi
10 Dış ticaret işlemlerinde KDV Örnek Olay İncelemesi
11 Dış ticaret işlemlerinde KDV Örnek Olay İncelemesi
12 Dış ticarette devlet yardımları ve teşvikler Örnek Olay İncelemesi
13 İthalat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi
İthalat işlemlerinde KDV Örnek Olay İncelemesi
14 İthalat işlemlerinde KDV Örnek Olay İncelemesi
15 Final Sınavı

Ders için öğrencilerin ders kitabı satın almasına gerek yoktur. İlgili tüm materyal, dönem başında ve ilgili derslerde öğretim görevlisi tarafından öğrencilere dağıtılacaktır.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

15 İş Günü veya Staj Bitirme Proje Ödevi


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Problem Çözümü 1 40 40
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 19 19
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 29 29
Okuma 1 35 35
Toplam İş Yükü (saat) 125

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 4 5 5 5 5 1 3 1 4 4 5 5
ÖÇ 2 5 4 5 4 4 1 4 1 4 5 3 4
ÖÇ 3 4 3 5 3 5 1 3 1 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek